Printre efectele nocive ale uleiului alimentar uzat aruncat la chiuvetă se numără şi corodarea şi înfundarea instalaţiilor de cana­lizare  fenomene care generează în cadrul asociaţiilor de proprietari cheltuieli substanţiale  – pentru desfundarea repetată a instalaţiilor sau pentru înlocuirea înainte de termen a acestora. Acesta ar fi un motiv, dar nu singurul, pentru care Uniunea Locală a Asociaţiilor Locative din Arad s-a străduit să identifice o posibilitate de „a scăpa” altfel de un reziduu menajer generator de probleme şi de cheltuieli, şi a şi reuşit.
„După multe încercări, am reuşit să găsim un agent economic care să colecteze uleiul alimentar uzat din casele noastre şi să-l recicleze. După spusele reprezentanţilor firmei, acest reziduu este colectat în recipiente de plastic de 25 de litri, prelucrat tehnologic şi transformat în combustibil diesel şi în lumânări”, a declarat ieri Dorina Lupşe, preşedinta ULAL Arad.
Firma care se va ocupa de colectarea uleiului menajer uzat este autorizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
Colectarea uleiului alimentar uzat poate fi şi o afacere rentabilă pentru asociaţiile de proprietari, întrucât firma în cauză oferă recipientul de colectare (25 l), iar la ridicare… plăteşte! Contravaloarea unui astfel de vas plin cu acest reziduu este de zece kilograme de detergent – care va putea fi folosit la îngrijirea imobilului – întreţinerea spsţiilor comune.
Acţiunea ULAL Arad depăşeşte totuşi zona imediată a locuinţei şi a instalaţiei a evacuare a lichidelor uzate şi intră serios pe teritoriul protejării mediului înconjurător. „Uleiurile alimentare uzate reprezintă 12%  din poluanţii prezenţi în apă şi sol, conform unui studiu realizat de Comisia Europeană. Conform aceluiaşi studiu, un litru de ulei uzat poluează până la un milion de litri de apă. De asemenea, uleiul comestibil uzat aruncat pe sol conduce la degradarea fertilităţii acestuia pentru o perioadă de 5 ani”, a spus Dorina Lupşe.
Recipientele de colectare şi detergentul se vor distribui reprezentanţilor asociaţiilor de proprietar pe bază de semnătura, la sediul U.L.A.L. Arad, str. Ştefan Cicio Pop, nr.7.

Recomandările redacției