Uniunea Locală a Asociațiilor Locative din Arad atrage atenția asociațiilor de proprietari care au angajați cu contracte de muncă că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 644/2017 a adus mai multe modificări importante la Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii). „Subliniem câteva din aceste modificări. Potrivit art. 16, alin. (4): «Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.»  În cazul asociațiilor de proprietari, copiile contractelor individuale de muncă se păstrează în arhiva asociației. Conform art. 260, alin. (1), lit. q): «încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei.» Astfel, dacă la locul de muncă, respectiv în asociația de proprietari care are calitate de angajator, nu există copii ale contractelor individuale de muncă pentru angajații care prestează acti­- vitate în acel loc se aplică asociației o amendă de 10.000 lei. Potrivit art. 17, alin. (5): «Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.» La art. 119 se arată că «angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evi-dența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.»”, susține Dorina Lupșe, președintele ULALA. În continuare, aceasta spune că asociațiile de proprietari trebuie să fie foarte atente cu privire la aceste aspecte, pentru a nu fi în situația de a fi sancționate pentru încălcarea legii.
(L.Ș.)

Recomandările redacției