Uniunea Locală a Asociațiilor Locative Arad (ULALA) se opune modificării Legii Asociațiilor de Proprietari, în condițiile în care propunerile făcute de inițiatori sunt considerate a fi „neaplicabile, nedrepte, absolut discriminatorii și profund ne­constituționale”. Despre ce este vorba? Potrivit celor declarate de Dorina Lupșe, președintele ULALA, pe 31 mai a fost înregistrată la Senat o nouă propu­nere legislativă pentru modi­- ficarea și completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. „Prin aceasta se dorește exceptarea de la plata cheltuielilor pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin asociaţia de proprietari, a copiiilor cu vârste până la șapte ani; cheltuielilor pe consumuri indivi­- duale, a copiiilor cu vârste până la șapte ani; a jumătate din cheltuielile pe consumuri individuale, pentru copiii între șapte și 14 ani”, susține Dorina Lupșe.
Reprezentanții uniunii s-au adresat Senatului
Cheltuielile pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul aso­ciației de proprietari, sunt chel­tuielile aferente serviciului de salubrizare care conform legisla­ției se repartizează la numărul de persoane. „Copiii sunt incluși la numărul de persoane indiferent de vârstă. Cheltuielile pe consumuri individuale sunt consumuri contorizate care nu pot fi diminuate în nici un fel și nu pot fi plătite parțial. De asemenea, se urmărește și reamplasările de ziduri dintre apartamente alăturate și dintre apartamente și proprietatea comună printr-o simplă declarație pe proprie răspundere, avizată doar de comitetul executiv. Bineînțeles, în realitate, reamplasările zidurilor dintre aparatamente se pot face doar cu modificarea acordului de asociere al asociației de proprietari și cu modificările cadastrale ale Cărții Funciare Individuale, iar reampla­- sările zidurilor dintre apartamente și proprietatea comună se pot face doar cu modificarea acordului de asociere, realizarea reapartamentării între­- gului condominiu și modificările cadastrale ale Cărții Funciare Colective. Inițiatorii sunt: Cristina Ioan – senator PNL, Nicoară Marius-Petre – senator PNL, Popa Cornel – senator PNL și Toma Cătălin Dumitru – senator PNL. Aceștia au scris o expunere de motive complet nerațională și eronată din care rezultă că nu cunosc și/sau nu înțeleg ceea ce doresc să modifice”, a continuat Dorina Lupșe. În aceste condiții, trebuie spus că ULALA a trimis deja acest punct de vedere Senatului Romaniei, prin care insistă să renunțe și să retragă propunerile legislative. „Uniunea Locală a Asociațiilor Locative Arad consideră că pro­punerile pe lângă că sunt neaplicabile și nedrepte, sunt absolut discriminatorii și profund neconstituționale, și au un singur efect acela de a cauza conflicte între vecini și a ingreuna funcționarea asociației de proprietari”, a înche­iat Dorina Lupșe.
(L.Ș.)

Recomandările redacției