Neînțelegerile între reprezen­tanții Uniunii Locale a Asociațiilor Locative Arad (ULALA) și cei ai RETIM Ecologic Service SA s-au estompat în urma celor trei runde de negocieri, care au fost purtate, astfel încât părțile au ajuns la un acord privind semnarea noilor contracte de salubrizare, care urmează să intre în vigoare de luna aceasta. „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (care manageriază proiectul Sistem Integrat de Managament al Deșeurilor Solide în județul Arad), RETIM Ecologic Service SA (operatorul câştigător al licitaţiei, pentru Zona I Arad), şi membrii Comitetului Director al ULAL, în frunte cu doamna preşedinte Dorina Lupşe, respectiv reprezentanţi ai UPA (Uniunea Profesională a Administratorilor din Arad) s-au întâlnit a treia oară pentru a clarifica nelămuririle legate de prevederile contractului de prestări servicii propus de către firma de colectare și aprobat de ADI SIGD Arad. Discuțiile s-au concretizat în jurul a două subiecte: termenul de la care intră în vigoare penalitățile rezultate în urma întârzierii plăților și răspunderea contractuală față de recipientele de colectare luate în gestiune. Cele trei părți au agreat ca termenul pentru penalități de 30 de zile este acceptabil pentru toate și au completat pentru acuratețe prevederile articolului privind luarea în gestiune a containerelor aflate pe domeniul public, asociațiile nefiind obligate să preia aceste containere, implicit să răspundă în eventualitatea furtului sau deteriorării acestora (art. 10, lit. p)”, susțin reprezentanții RETIM. În continuare, aceștia au ținut să precizeze că Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a confirmat legalitatea contractului care urmează să fie transmis asociațiilor de proprietari pentru a fi semnat, astfel încât nu mai există niciun impediment să fie semnat. „Mă bucur că în sfârșit
s-a înțeles faptul că avem un contract legal și echilibrat. Sperăm să încheiem cât mai repede contractele de prestări servicii ca să putem să ne concentrăm pe partea de operare care presupune un imens efort logistic și de comunicare. Implementarea unui nou sistem de colectare pe cinci categorii diferite de deșeuri reprezintă un pas important nu numai în modernizarea județului în ceea ce privește managementul deșeurilor, dar și în schimbarea atitudinii populației față de deșeuri prin participarea activă la schimbarea unei paradigme în ceea ce privește ecologia. Împreună vom reuși să avem un mediu mai curat si condiții de viață mai bune pentru cetățeni”, a declarat Dan Pascu, directorul general RETIM.
Țolea apreciază flexibilitatea celor două părți
Faptul că ULALA și RETIM au căzut la pace este apreciat de Adrian Ţolea, directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a De- şeurilor – Judeţul Arad”. Asta, în condițiile în care, fără susținerea ULALA, operațiunea de semnare a contractelor ar fi fost mult îngreunată.
„Mă bucură faptul că am găsit flexibilitate atât din partea operatorului de colectare cât şi din partea asociaţiilor care reprezintă interesele cetăţenilor. Avem obligaţia ca, până la sfârşitul anului, întregul sistem să fie operaţional, pe raza judeţului, iar pentru Zona I, cea mai mare, care cuprinde şi municipiul, însumând peste jumătate din populația judeţului, termenul de începere a colectării selective este 23 aprilie. Urmărim nu doar respectarea acestor termene şi îndeplinirea indicatorilor propuşi, dar şi crearea unui mediu mai curat cu un plus de confort pentru cetăţenii judeţului nostru”, susține Țolea.
ULALA nu se opune
colectării selective
Pe de cealaltă parte, Dorina Lupșe, președintele ULALA, a ținut să menționeze că asociațiile de proprietari pe care le reprezintă nu s-au opus și nu se opun colectării selective, însă au avut anumite doleanțe. „La data de 16.03.2018, reprezentanţii Primăriei, Consiliului Judeţean, SC RETIM Ecologic Service SA şi reprezentaţii Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad, s-au întâlnit pentru clarificarea modalităţii de punere în executare a contractului pentru efectuarea serviciului de salubrizare la nivelul comunităţilor locale. Pentru armonizarea poziţiilor exprimate de către participanţi s-a desfăşurat o primă întâlnire între participanţi – beneficiari, prestator şi autorităţile locale. Pe parcusul a două ore, au fost discutate prevederile contractului propus spre semnare, iar firma SC RETIM Ecologic Service SA a adoptat modificări pentru ca asociațiile de proprietari să nu aibă răspunderi materiale.
S-a pus în discuţie chestiunea luării în gestiune de către asociaţiile de proprietari a pubelelor, containerelor şi a spaţiilor de colectare a deşeurilor, ULAL Arad fiind împotrivă, întrucât obiectul de activitate al unei asociaţii de proprietari nu permite acest lucru, participanţii fiind de acord ca asociaţiile de proprietari să nu preia aceste containere şi spaţii de depozitare (art. 10, lit. p). S-a discutat prelungirea termenului de plată al facturilor, acesta fiind modificat de la 15 zile la 30 de zile la cererea reprezentanţilor beneficiarilor. Atâta timp cât asociațiile de proprietari nu au vreo răspundere materială pentru containere, atâta timp cât s-a ajuns la un acord cu privire la termenul de plată al facturilor, susținem semnarea contractelor, cu atât mai mult cu cât nu ne putem opune colectării selective”, a declarat Dorina Lupșe. În plus, aceasta a ținut să insiste cu privire la necesitatea dezvoltării bazei logistice şi a infrastructurii necesare acestei operaţiuni, precum şi la necesitatea unei colaborări eficiente şi a unei comunicări permanente între prestator, beneficiar şi autoritatea publică locală.
Lucian Șerban

Recomandările redacției