OLYMPUS DIGITAL CAMERAInspectorii fiscali au descoperit un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei produs de o firmă care a solicitat rambursare a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată. În urma solicitării, s-a efectuat o inspecţie fiscală parţială soldată cu stabilirea unei prejudiciu de 1.409.957 lei, din care 1.028.396 lei, taxa pe valoarea adăugată şi 381.561 lei, obligaţii accesorii. „Societatea a efectuat livrări intracomunitare de bunuri către diverşi parteneri maghiari. Deoarece au exis­tat suspiciuni cu privire la realitatea tranzacţiilor efectuate, organele de inspecţie fiscală au întocmit o solicitare de informaţii către autorităţile fiscale maghiare şi s-a constatat că nu se confirmă aceste tranzacţii. De asemenea, documentele justificative prezentate nu reflectă caracterul real al operaţiunilor respective. Societatea a efectuat şi achiziţii de cereale de la diverşi furnizori din ţară, iar documentele justificative de achiziţie conţin informaţii care nu reflectă, conform cerin­ţelor legale, caracterul real al ope­- raţiunii, respectiv al realităţii transportului, nu au calitatea de document justificativ şi nu îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de deducere. Drept urmare, organele de inspecţie au recalculat baza impozabilă aferentă T.V.A., stabilind suplimentar  o taxă pe valoarea adăugată şi accesorii aferente”, susţine Marius Drăgănescu, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad. Acesta mai susţine că pentru faptele de natură penală s-a întocmit o sesizare care a fost trimisă la Parchet, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere, de dosar urmând să se ocupe inspectorii de la Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Chişineu-Criş.

Recomandările redacției