OLYMPUS DIGITAL CAMERAInspectorii fiscali din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad au prins un agent economic care a prejudiciat bugetul de stat cu  4.205.903 lei, adică un mi­lion de euro. Tunul a ieşit la iveală în urma unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impoz­i­tului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a neconcordanţelor din formularele 390 ,,Declaraţie recapitulativă privind livră­- rile/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi 394 ,,Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”. Astfel, se dovedeşte încă o dată că ANAF-ul este una dintre instituţiile de care nimeni nu se poate ascunde.
„Perioada verificată a fost cuprinsă între 10 martie 2009 şi 31 decembrie 2011, obiectul principal de activitate al agentului economic fiind «comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat». În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare de 4.205.903 lei din care 1.114.518 lei, cu titlu de impozit pe profit; 1.993.231 lei – taxă pe valoarea adăugată şi 1.098.154 lei – accesorii”, a decla­rat Marius Drăgănescu, directorul DGFP Arad.
În urma controlului inspectorii au constatat că societatea nu funcţio­nează la sediul social declarat, iar reprezentanţii acesteia nu au pus la dispoziţia echipei de control documentele necesare efectuării inspec­ţiei fiscale. „Drept urmare, verifi- carea s-a efectuat pe baza datelor din declaraţiile depuse de socie­tate la organul fiscal, a informa­ţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de alte instituţii de control, a documentelor solicitate clienţilor societăţii, care au declarat achiziţii de la societatea verificată. Societatea nu a depus o serie de declaraţii cu toate că emitea facturi către diverse persoane juridice plătitoare de taxă pe valoarea adăugată. Astfel, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă, luând în considerare sumele declarate de clienţii societăţii în declaraţiile cod 394, rezultând impozit pe profit suplimentar şi accesorii aferente”, a continuat Drăgănescu.
Dosar penal
Directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  mai spune că pentru neînregistrarea şi nedecla­rarea veniturilor obţinute care au fost înscrise în facturi şi declarate doar de către clienţi prin declaraţia 394, echipa de control a recalculat baza impozabilă aferentă taxei pe valoa­rea adăugată.
„Din informaţiile obţinute din sistemul VIES, rezultă că societatea a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri, fără a le declara în deconturile de taxă pe valoarea adăugată, nici prin declaraţiile recapitulative cod 390. Întrucât societatea nu a putut prezenta documentele de achiziţie intracomunitară de bunuri şi nu a aplicat măsurile de simplificare privind evidenţierea taxei aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri, organele de inspecţie fiscală au colectat taxa pe valoarea adăugată şi accesorii aferente”, a mai spus Marius Drăgănescu.
În aceste condiţii, inspectorii au întocmit o sesizare penală  pentru refuzul de a pune la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală do­cu- mentele de evidenţă contabilă şi neînregistrarea în contabilitate a ope­raţiunilor economice efectuate. Mai mult, pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere, urmând ca dosarul să fie trimis  Administraţiei Finanţelor Pu­blice a Municipiului Arad.

Recomandările redacției