deseuriAngajaţii Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad au prins un agent economic din municipiu care a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro. Societatea cu pri­cina, având ca obiect de activitate „comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor” a produs între 1 ianuarie 2008 şi 31 decem­brie 2012 un prejudiciu de 4.950.964 lei. „Un agent economic cu sediul social în Arad a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru veri­- ficarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a neconcordanţelor din formularele 394 «Declaraţie informativă pri­vind livrările/pres­tă­rile şi achiziţiile efectuate pe teri- toriul naţional». În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obli­gaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 222.411 lei; taxa pe valoa­rea adăugată -3.450.437 lei; accesorii – 1.278.116 lei”, susţine Smaranda Popa, consilier în cadrul DGFP Arad.
Afaceri cu firme inactive
În cursul controlului, inspectorii DGFP au constatat că societatea a achiziţionat mărfuri de la societăţi inac­tive, drept pentru care cheltuielile aferente erau nedeductibile fiscal. În aceste condiţii, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impoza­bilă, în urma acestei acţiuni rezultând un impozit pe profit suplimentar şi alte obligaţii accesorii. „Din verificarea efectuată s-a constatat că societatea deduce în mod eronat taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de la societăţi inactive, precum şi de la o societate cu comportament fiscal de tip «fantomă». De asemenea a achiziţionat mărfuri de la două societăţi din ţară, pentru care nu poate dovedi realitatea operaţiunilor înscrise în facturile fiscale. Drept urmare, societatea nu poate beneficia de exercitarea drep­tului de deducere a taxei pe valoa­rea adăugată aferentă acestor achi­- ziţii. Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit taxă pe valoarea adăugată suplimentar şi accesorii”, Smaranda Popa.
Având în vedere rezultatele controlului, pentru stabilirea cu rea-cre­dinţă a impozitelor şi taxelor în vederea obţinerii de la buget a unor sume de bani cu titlu de rambursări, inspectorii au întocmit o sesizare penală, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizia de impunere. „Urmează ca organele competente din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului Arad să procedeze conform prevederilor legale”, a încheiat Smaranda Popa.

Recomandările redacției