Inspectorii fiscali din cadrul Administrației Județene a Finan­țelor Publice (AJFP) Arad au efectuat, până la sfârșitul lunii septembrie, nu mai puțin de 936 inspecții, aici fiind cuprinse atât inspecţiile fiscale generale, inspecţiile fiscale parţiale, con­troalele inopinate, controalele încrucişate, toate acestea având ca scop depistarea, limitarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală.
„Valoarea sumelor suplimentare stabilite în urma inspecţiilor efectuate a fost de 165.362.000 lei, dintre care 133.758.000 lei reprezintă obligaţii principale, respectiv diferenţe de impozite şi taxe calculate de organele de inspecţie fiscală faţă de obligaţiile bugetare declarate de contribuabili; 30.910.000 lei reprezintă dobânzi şi penalităţi de întârziere; 532.000 lei valoarea amenzilor aplicate și 162.000 lei valoarea bunurilor şi sumelor confiscate”, susține Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad.
Numai în luna septembrie au fost depistați doi agenți economici, selectați în baza analizei de risc, un comerciant de mașini și un dezvoltator imobiliar, care împreună au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,1 milioane de lei, mai precis cu 1.186.007 lei.
Mașini second-hand fără TVA
În ceea ce privește comerciantul de mașini, trebuie spus că acesta a fost verificat în cadrul unei inspecţii fiscale parţiale pentru a se vedea dacă a calculat, declarat și achitat corect impozitul pe profit şi a taxa pe valoarea adăugată. S-a constatat că nu a fost tocmai așa. Inspectorii fiscali au descoperit că în timpul perioadei verificate, 1 aprilie 2015-30 iunie 2016, acesta ar fi trebuit să plătească o taxă pe valoare adăugată suplimentară de 868.404 lei. „Societatea nu a colectat taxa pe valoarea adăugată aferentă vânzărilor de autovehicule second-hand achiziţionate intracomunitar, deoarece a considerat în mod eronat că TVA se aplică doar la marja de profit pentru bunurile second-hand. Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit taxă pe valoarea adăugată suplimentar în sumă de 868.404 lei. Pentru încălcarea disciplinei financiare, respectiv depăşirea plafonului legal de plăţi, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere, urmând ca organele competente din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad să procedeze conform prevederilor legale în scopul recuperării datoriilor”, afirmă Arusti.
Control soldat cu amendă și sesizare penală
Firma care are ca obiect de activitate „dezvoltare (promovare) imobiliarăˮ a făcut la rândul său obiectul unei inspecții fiscale parțiale. Echipa de control a descoperit aici că bugetul de stat a fost prejudiciat, între 1 ianuarie 2011 și 30 iunie 2016, cu 317.603 lei. „În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 180.609 lei; taxă pe valoarea adăugată – 116.994 lei; impozit pe venituri din dividende persoane fizice – 20.000 lei”, a mai spus Arusti.
Cu privire la impozitul pe profit, inspectorii au descoperit că societatea a stornat în mod eronat din evidenţa contabilă venituri reprezentând servicii de consultanţă şi management  efectuate.
„Organele de inspecţie fiscală au stabilit cheltuieli nedeductibile fiscal aferente unor achiziţii fictive, aferente serviciilor de transport care nu au fost efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. Prin redimensionarea masei impozabile, organele de inspecţie fiscală au stabilit impozit pe profit suplimentar în sumă de 180.609 lei.
Având în vedere aceste aspecte, a fost stabilită o taxă pe valoare adăugată suplimentară în sumă de 116.994 lei. În ceea ce privește impozitul pe veniturile din dividende persoane fizice, s-a descoperit că societatea nu a putut justifica natura şi destinaţia sumelor transferate în favoarea asociatului, operaţiunile fiind efectuate fără a avea la bază documente justificative. Astfel, organele de inspecţie fiscală au procedat la calcularea unui impozit pe dividende în sumă de 20.000 lei”, a ținut să precizeze Călin Arusti.
În încheiere, acesta a ținut să precizeze că inspectorii au întocmit o sesizare penală, pentru ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii operaţiunilor comerciale, evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. Pentru nedeclararea şi necalcularea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, echipa de control a aplicat amendă contravenţională, iar pentru sumele stabilite suplimentar a fost întocmită o decizie de impunere.

Recomandările redacției