IMG_9197 IMG_9210 IMG_9196 IMG_9183La Clubul Studenților a avut loc, sâmbăta trecută, o întâlnire mai aparte. Au fost prezenți absolvenții facultății din Sebiș, ei fiind invitați să participa la marcarea unui deceniu și jumătate de când a luat ființă această filială a Universitățiii de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad.
În această filială au învățat stu­denți care mai apoi au obținut licențe în diverse specializări existente aici. Aceștia au ținut să fie prezenți la acest ceas aniversar, Sala Mare a Clubului Studenților fiind plină ochi cu această ocazie. Din partea Universității de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad a fost prezent președintele Universității – practic întemeietorul acestui prestigios așezământ de învățământ superior arădean – profesor universitar doctor Aurel Ardelean dar și pre­ședintele consiliului Județean Arad – Nicolae Ioțcu precum și alte personalități de marcă din elita învățământului arădean.
În deschiderea întâlnirii președintele Universității, profesor, economist doctor Gheorghe Feieș, directorul Filialei din Sebiș a Universitățiii de Vest „Vasile Goldiș“ a precizat în expune­rea sa câteva repere.
„Învățământul universitar re­prezintă un suflu puternic și plin de vitalitate pentru comunitatea locală și pentru orașul Sebiș. Este motivul pentru care eu am dorit foarte mult să avem la Sebiș învățământ universitar, așa cum am văzut că au și alte orașe europene. În momentul de față Sebișul este un centru regional reprezentativ pentru întreg învățământul din zonă, atât sub forma de învățământ preuniversitar – gimnazial, liceal – cât și universitar. Aici funcționează o filială a Universității de Vest «Vasile Goldiș» din Arad – universitate etalon a județului Arad – care pe toata durata de când fiin­țează  a înregistrat o bună cola­borare cu președintele Univer­si­- tății, profesor universitar doctor Aurel Ardelean. Filiala a luat ființă în anul 1998 când s-au și stabilit facultățile care să funcționeze în orașul nostru: Facultatea de Științe Economice – specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor și specializarea asistență Socială. Aceste două direcții de învățământ superior se potrivesc cu cerințele zonei noastre, ținânudu-se cont de aspectul că științele economice reprezintă o cerință a actualei evoluții a acestei zone a județului nostru. Facultatea din sebișeste acreditată – ca parte a Universității de Vest «Va­sile Goldiș» din Arad – diplomele fiind recunoscute de către Ministerul Educației, cercetării, Tineretului și sportului. De asemenea, există posibilitatea participării la masterate cu specializările: marchetingul și managementul fir­melor, administrarea afacerilor în turism și servicii, audit și expertiză contabilă, managementul educațional. Avem la Sebiș toate dotările necesare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a studiilor universitare, avem profesori cu renume în învățământul universitar, în cadrul Universității de Vest «Vasile Goldiș». Avem 15 ani de activitate în domeniul universitar. Ne preocupăm constant pentru un învățământ de calitate“ a precizat Gheorghe Feieș.
În cuvântul său,  profesor universitar doctor Aurel Ardelean a subliniat câ­teva jaloane ale prestigiosului așe­ză­mânt universitar dar și a filialei sebișene.
„Universitatea noastră s-a înființat în 1990 și în cei 23 de ani scurși a devenit o cetate a științei și culturii arădene dar și transilvane și euro-regionale. Prin cele șase facultăți ale sale, Universitatea de Vest «Vasile Goldiș» din Arad oferă tinerilor deschiși spre formare intelectuală și spre actul de creație o largă diversitate de programede studii pentru nivele de studii universitare cu licență dar și masterate și doctorate. Prestigiul de care se bucură în stră­inătate este dovedit de numărul mare de studenți veniți de peste hotare din țări precum: Italia, Franța, Spania, Maroc, India ș.a. Ei studiază în limba română dar și în franceză, englezămedicina. Universitatea a devenit parteneră a peste o sută de instituții academice din țară șio din lume. Apreciez preocuparea domnului Feieș vizavi de acestă filială din Sebiș“.
Au fost înmânate apoi Diplome de Onoare în primul rând primarului Gheorghe Feieș dar și altor persoane.
Președintele Consiliului Județean Arad, Nicolae Ioțcu a făcut câteva aprecieri, dintre care spicuim. „Se cu­vin felicitări pentru buna orga­nizare și coordonare a filialei din Sebiș, care deși este un oraș mic are avantajul unui bun manager – actualul primar Gheorghe Feieș – care a demonstrat și demons­trează în continuare ce lucruri deosebite se pot face cu o bună gândire și o implicare totală. În toate domeniile în care s-a implicat a demonstrat că este un bun manager, că știer să mobilizeze forțele creatoare ale comunită și eu nu pot decât să fiu alături de el în ceea ce intreprinde pentru dezvoltarea orașului“.

Recomandările redacției