În anul 2021, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 48.771 dosare – cauze noi și stoc, din care 39.306 dosare la cele 5 judecătorii și 9.465 dosare la tribunal.

Din acestea, un număr de 40.935 dosare reprezintă cauze noi înregistrate în anul 2021, din care 33.483 dosare la cele 5 judecătorii și 7.452 dosare la tribunal, diferența de 78.36 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

În anul 2020 volumul de activitate al Tribunalului Arad a fost similar celui din anul precedent, înregistrând o ușoară scădere, de 9,54%, în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr  de 6.288 dosare noi.

În anul 2021 volumul de activitate al Tribunalului Arad a crescut faţă de anul precedent cu procent de 18,51 %, în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr de 7.452 dosare noi.

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 973,0 dosare, cea mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Chişineu Criş – 1163,6 dosare/judecător și cea mai scăzută la Tribunalul Arad – 531,4 dosare/judecător.

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 41119 dosare, din care 33539 la cele 5 judecătorii și 7580 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o soluționare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 100,4 %.

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, 40.935 de dosare, la data de 31.12.2021 au rămas pe rol un număr de 7.652 dosare, adică 18,69%  din cele cu care au fost sesizate, din care 5.767 dosare la cele 5 judecătorii și 1.885 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 422 de dosare sunt în materia falimentului.

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 303 dosare, din care 116 dosare la cele 5 judecătorii și 187 dosare la tribunal.

În ce privește cele 187 de dosare (vechi) de pe rolul tribunalului, un număr de 160 dosare sunt în materia falimentului, ceea ce reprezintă un procent de 85,56 % din totalul cauzelor vechi, 23 dosare în materii non-penale şi 4 dosare în material penală.

Marea majoritate a acestor dosare (160) se găsesc pe rolul Secție a II-a civilă și reprezintă dosare de insolvență deschise în perioada vechilor proceduri care nu puneau la dispoziția judecătorului mijloace adecvate în vederea urgentării soluționării cauzelor. De altfel doar această secție a obținut calificativul „insuficient” la acest indicator, celelalte secții fiind cotate ca fiind „foarte eficiente”.     

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel de instanță cât și la nivel de secții.

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 1,4 luni de la înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 4,5 luni de la înregistrare, iar pentru motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 30 zile, ceea ce corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile.

Recomandările redacției