Pentru a ajuta elevii să învețe despre bunele practici din domeniu și efectele acțiunilor lor asupra mediului, parlamentarii vor, printr-un proiect de lege ce va ajunge în curând la votul decisiv din Parlament, având propunere de adoptare, să introducă și educația pentru mediu în programa școlară. Introducerea în școli a educației pentru mediu este propusă după ce, în noiembrie, au fost introduse educația financiară și educația juridică.

Proiectul de lege aflat la votul decisiv al senatorilor prevede modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul introducerii în curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial a competențelor de mediu.

În prezent, curriculumul național se axează pe opt domenii de competențe-cheie, care determină profilul de formare a elevului, astfel:

  • competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;
  • competențe de comunicare în limbi străine;
  • competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;
  • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
  • competențe sociale și civice;
  • competențe antreprenoriale, financiare și juridice;
  • competențe de sensibilizare și de expresie culturală;
  • competența de a învăța să înveți.

Competențele de mediu ar urma să se alăture celor sociale și civice, conform avocatnet.ro.

“Provocările legate de mediu necesită un răspuns urgent și ambițios, pentru că viitorul se clădește cu o generație pregătită pentru provocările actuale legate de climă și mediu. Investițiile în infrastructura verde, în programe de mediu și de management sustenabil al resurselor naturale ale României nu pot fi susținute eficient în lipsa educației corespunzătoare a populației”, motivează inițiatorii proiectului introducerea competențelor de mediu.

Spre jumătatea lunii noiembrie, autoritățile de la noi au stabilit că educația financiară și cea juridică vor fi studiate de elevi în școli începând cu anul școlar 2022-2023. Mai exact, cursul de competențe antreprenoriale a devenit, odată cu apariția Legii 273/2021, cursul de competențe antreprenoriale, financiare și juridice.

Atenție! Pentru a se aplica, proiectul de lege trebuie adoptat de Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

Recomandările redacției