Apare un nou concediu în România, mai exact, concediul de îngrijitor.

Potrivit unei noi norme introduse în Codul Muncii, românii vor avea dreptul la un nou tip de concediu. Este vorba despre un concediu de îngrijitor. Este foarte important de precizat faptul că acest tip de concediu, cel de îngrijitor, nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în munca și în specialitate, conform capital.ro.

Astfel, la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de concediu de îngrijitor se consideră perioade de activitate prestată.

Astfel, concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaților în vederea oferirii de îngrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Problemele medicale grave, dar şi condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor, sunt stabilite prin ordin comun al Ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al Ministrului Sănătăţii.

Astfel, îngrijitor reprezintă salariatul care oferă îngrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuieste în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Prin rudă se înțelege fiica, fiul, mama, tatăl sau soțul sau soția salariatului.

Potrivit Legii 283/2022, angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de ingrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuiește in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului. Totodată, se poate stabili o durată mai mare de timp decât cea prevăzută anterior, conform dispozitiilor legale, prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asiguraţi, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei. Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare, a relatat capital.ro.

Potrivit art.60 din Codul Muncii, actualizat cu Legea nr.283/2022, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata efectuarii concediului de ingrijitor.

Neacordarea concediului de îngrijitor salariatilor care îndeplinesc conditiile se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Recomandările redacției