parcUn parc fotovoltaic şi un punct de conexiune la LEA20 KV vor fi amenajate, în judeţul Arad, în extravilanul municipiului, la 1,7 km est faţă de intersecţia DN7B-Arad – Turnu cu DE103/1.
Conform Planului Urbanistic Zonal, care a fost afişat de Primăria Municipiului Arad la transparenţă decizională, iniţiatorul proiectului este SC Helios Power Gama SRL din Bucureşti, care are drept de superficie pe un teren în suprafaţă de 26.950 metri pătraţi.
„Funcţiunea principală a parcului fotovoltaic va fi producţia nepo­luantă de energie electrică. Lucră­- rile de racordare la reţeaua electrică necesare funcţionării parcului fotovoltaic şi amenajarea drumului DE 103/1 pentru realizarea accesului se vor face de investitor, pe cheltuiala acestuia”, se arată în proiectul de hotărâre care urmează să fie supus aprobării în Consiliul Local Municipal Arad.
În acelaşi proiect se mai menţionează că suprafaţa ocupată de panourile solare va fi de 70 la sută din supra­- faţa incintei. Panourile se vor fixa pe structuri metalice, montate în pământ, fără fundaţie, iar construcţiile necesare pentru deservirea parcului fotovoltaic (administrative şi tehnico edilitare) vor fi de tip container şi vor fi amplasate pe dale din beton. Un culoar în lăţime de 37 de metri va fi amenajat ca spaţiu verde şi va fi împrejmuit.
Până la data de 17 iulie, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recoman­dări, sugestii şi opinii privind aceste documente.
După care, proiectul va fi supus aprobării într-una dintre şedinţele Consiliului Local Municipal Arad.
(Ş.M.)

Recomandările redacției