raspundereReprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad au decis să oblige patronul unui societăţi să plătească din propriul buzunar datoriile făcute de firma pe care a condus-o. Motivul? Societatea respectivă a intrat în insolvenţă ca urmare a faptului că a înregistrat datorii la bugetul de stat în valoare de 1.323.339 lei. Potrivit referatului întocmit de Administraţia Finanţelor Publice Pâncota, firma a fost declarată insolvabilă fără bunuri sau venituri urmăribile. „Obliga­ţiile de plată provin din luna martie 2013, iar până la data pre­zen­- tei nu au fost efectuate plăţi pe toată perioada de activitate, de­cât suma de 1.000 lei la data de 31.05.2013, rezultând reaua cre­dinţă a administratorului societăţii […] Au fost indisponibilizate conturile bancare din aplicaţia Bănci şi au fost transmise adrese de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate. Nu există posibilitatea recu­perării creanţei pe calea executării silite întrucât societatea nu deţine bunuri mobile sau imobile şi nici nu dispune de venituri băneşti după cum rezultă din po­pririle bancare. Reaua credinţă, rezultă şi din faptul că administratorul societăţii, pe perioada mandatului nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută de art. 27 din Le­gea 85/2005: «de­bitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribuna­lului o cerere pen­tru a fi su­pus dispoziţiilor prezentei legi, în maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă», de a cere instanţei des­chiderea pro­cedurii insolvenţei şi art. 27 alin. 2 lit. d: «administratorii sau orice alte persoane care cu rea credinţă au determinat nedecla­ra­rea şi/sau neachitarea la scadenţă a obliga­ţiilor fiscal»”, se arată în decizia privind atragerea răspunderii solidare a administratorului, publicată pe site-ul DGFP Arad.
Mai mult, reprezentanţii Fiscului mai susţin că administratorului socie­tăţii i-a fost transmisă o invitaţie pentru a se prezenta la sediul AFP Arad, însă acesta nu a dat curs soli­citării de a da explicaţii cu privire la situaţia creată. În aceste condiţii s-a decis atragerea răspunderii solidare  a administratorului societăţii, termenul de plată fiind stabilit pentru data de 5 august.

Recomandările redacției