O zonă din judeţ este cuprinsă într-un proiect de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională. Proiectul în valoare de peste 700.000 de lei este finanţat din bani europeni, accesaţi de Asociaţia Excelsior.
Asociaţia Excelsior a dat start de curând proiectului „Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş”, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi bugetul de stat. Proiectul ar urma să reducă impactul nefast al dezvoltării economice în zonă.
Suprafaţa vizată depăşeşte 5.000 de hectare (ROSCI0337 Pădurea Neudorfului – 4502 ha, ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş – 619 hectare). „Într-o zonă supusă presiunilor economice, atât în ceea ce priveşte ocuparea terenurilor, cât şi a utilizării resurselor naturale sunt necesare măsuri adecvate pentru reducerea impactului negativ al oricărui proiect economic, cu atât mai mult cu cât în areal sunt deja planificate tronsonul de cale ferată de mare viteză Păuliş-Simeria, precum şi alte proiecte economice de amploare. Prin elaborarea planurilor de management ale celor două situri Natura 2000, proiectul doreşte să reglementeze activitatea economică, inclusiv activitatea agricolă şi cea forestieră, de pe teritoriul siturilor. Astfel, este esenţial ca toţi factorii interesaţi să fie informaţi şi să participe la acti­vităţile proiectului, pentru a lua parte la procesul de elaborare şi aprobare a planurilor de management“, a susţinut Mihai Pascu, preşe­dinte al Asociaţiei pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior”.
Proiectul are scopul de îmbunătăţi statutul de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională din siturile Natura 2.000, prin elaborarea planurilor de management şi conştientizarea populaţiei privind implementării acestora. Este urmărită conservare a 17 specii şi două habitate de importanţă comunitară.
În proiect se va inventaria mai întâi statutul actual de conservare a zonei. Mai apoi, se vor stabili strategii de conservare, vor fi evaluaţi factorii cu influenţă negativă din zonă şi se vor elabora planuri de management de conservare a acesteia.

Recomandările redacției