proiectUrșii, lupii și râșii din România vor avea culoar de migrație prin județul Arad. Asociaţia Around Life implementează în perioada 2013 – 2015, proiectul „Elaborarea planurilor de manage­- ment pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb”, finanţat de Uniunea Europeană și din bugetul de stat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.
Scopul proiectului „Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb”, care se derulează pe parcursul a doi ani în cadrul Programului Ope­raţional Sectorial „Mediu” – axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii” este de a se elabora un plan de management prin care să se găsească soluții astfel încât speciile și habitatele din zonele respective să beneficieze de conservare, esența siturilor Natura 2000 europene. Concret, este vorba despre îmbunătăţirea statutului de conservare a 14 specii si şapte habitate de importanţă comunitară, dar şi a conservării tuturor speciilor şi habitatelor din zona vizată, precum şi conştientizarea comunităţilor locale cu privire la statutul ariilor protejate, importanţa acestora pentru dezvoltare rurală şi conservarea naturii în general. „Animalele vizate în special sunt urşii, râşii şi lupii, de asemenea este vorba şi de şapte specii de peşti. Cei 6.000 de urşi din România reprezintă 40% din populaţia de urşi ai Europei, astfel că prezervarea culoarului şi a habitatului natural favorabil este imperativă”, a declarat Ovidiu Pârv, managerul proiectului.
Proiectul beneficiază de o finanțare de aproximativ 220.000 de euro, în întregime nerambursabili şi este implementat de Asociația Around Life din Arad, suprafaţa vizată fiind de aproape 20.000 de hectare din judeţul Arad (3.229 de hectari pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi 16.558 hectari pentru ROSCI0298 Defileul Crişului Alb).
O parte importantă din populația de urși, lupi și râși a României se găseşte în zona Munțiilor Bihorului, Codru Moma și Zărandului, precum şi în siturile Natura 2000 Coridorul Drocea-Codru Moma sau Defileul Crişului Alb unde aceste animale protejate vieţuiesc. Populația acestor specii trebuie să fie viabilă pe termen lung, astfel că este necesar să se asigure un culoar de migrație pentru acestea între Munții Bihorului, Munții Codrul – Moma și Munții Zărandului, dar și să se conserve habitatele forestiere din aceste arii naturale protejate. Realizarea acestei conectivități va asigura migrația speciilor respective între Munții Apuseni și Carpații Meridionali.
Există multe vulnerabilităţi ale acestor arii protejate, dintre care principală ar fi pierderea capacității de conectivitate în zonele de trecere peste drumul județean DJ 79 și peste râul Crișul Alb. Situația este complicată şi datorită carierei de piatră, a căii ferate și a drumului comunal Vâfurile-Gura Văii, în singurul sector de trecere viabilă legată de coridorul ecologic între Munții Bihorului și Munții Zărandului.
Claudia Gavra

Recomandările redacției