romiCâteva sute de persoane de etnie romă vor fi sprijinite să-şi găsească un loc de muncă şi să se integreze în socie­tate, printr-un proiect derulat în Arad, pe bani europeni. Proiectul, în cadrul căruia va fi înfiinţat şi un Centru de incluziune socială a fost lansat ieri, la sediul Consiliului Judeţean Arad.
Este vorba despre proiectul „Egalitatea de şanse la o viaţă împlinită”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, ce se derulează în Arad, Timiş şi Hunedoara. Proiectul este derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, împreună cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială Asoc. Prin acest proiect, 380 de persoane de etnie romă, recrutate din penitenciare, dar şi din comunităţi locale vor fi ajutate să ocupe un loc de muncă. „Obiectivul general al proiectului este facili­tarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială. Incluziunea socială a persoanelor de etnie romă, cu atât mai mult cei care au fost şi condamnaţi penal, aduce implicit creşterea cali­tăţii vieţii pentru toţi membrii socie­tăţii, construind o comunitate mai sigură“, a susţinut Edita Iuhasz, director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. În cadrul proiectului vor fi organizate programe de calificare şi recalificare, instruire pentru acces pe piaţa locurilor de muncă, consiliere în vede­rea dezvoltării unor capacităţi profesionale şi evaluare psihologică. Per­soanele nu vor fi doar formate profesional şi informate, ci vor fi organizate şi burse de locuri de muncă, în penitenciar şi în comunitate. „Vom avea câ­teva sute de persoane de etnie romă cărora le vor fi facilitate accesul pe piaţa muncii. În afara eforturilor pe care, Consiliul Judeţean le face, pentru investiţii în infrastructură, sănătate, pentru do­meniul cultural, precum şi pentru turism avem şi o datorie pentru do­meniul social. Prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului reuşim să o îndeplinim, întrucât instituţia are în implementare mai multe proiecte pentru sprijinirea categoriilor sociale dezavantajate“, a susţinut Adrian Ţolea, vicepreşedintele Consiliului Ju­de­ţean Arad.

Recomandările redacției