Universitatea Aurel Vlaicu derulează în prezent un proiect menit să ofere sprijin studenţilor aflați încă în timpul studiilor și absolvenților care își caută un loc de muncă în domeniile pentru care s-au pregătit. Proiectul este denumit „Modalităţi de asigurare a echităţii în educaţie şi de creştere a accesului la învăţământ superior”, este finanţat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) și îşi propune consolidarea activităţii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), ca un semnal clar al priorității pe care universitatea o acordă creşterii accesului la învăţământ superior şi asigurării echităţii în educaţie.
„Suntem o universitate în care studenţii au avut şi vor avea întotdeauna un cuvânt de spus. Este foarte important să le asigurăm tot sprijinul pentru dezvoltarea lor profesională, să îi punem în contact cu potenţialii angajatori. Ne bucurăm că acest proiect ne permite să dezvoltăm acest Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul universităţii noastre”, a spus prof. univ. dr. Ramona Lile, rector al UAV.
În acest sens, universitatea își propune să introducă în fiecare facultate consilieri pe probleme de continuare a studiilor și de inserție în muncă. „Ceea ce ne dorim este ca la finalul proiectului să avem la nivelul fiecărei fa­cultăţi din UAV consilieri care să poată oferi sprijinul lor studenţilor atât pentru continuarea unei cariere universitare cât şi pentru găsirea unui loc de muncă”,a spus prof. univ. dr. Florentina Munteanu, directoarea de proiect.
O altă ţintă care se doreşte atinsă până la finalul proiectului este dezvoltarea unei reţele de agenţi economici de profil, care pot fi parteneri de practică sau viitori angajatori, şi dezvoltarea unei oferte de stagii de pregătire practică în toate domeniile de studii de la UAV.
În realizarea proiectului se urmărește interacţiunea continuă cu studenţii, fie prin intermediul discuţiilor, fie prin intermediul chestionarelor aplicate, aceasta  facilitând o mai bună cunoaştere a problemelor acestora şi aflarea unor soluţii pentru rezolvarea lor.

Recomandările redacției