Persoanele care pot beneficia de ajutorul de încălzire și nu au depus încă actele necesare o mai pot face și acum. Însă, în acest sezon și până pe 20 martie 2020, activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor se va desfășura doar în centrul situat pe Calea Radnei nr. 250, după următorul program: luni-joi între orele 8.00-17.00 , iar vineri între orele 8.00 – 14.00. Vă reamintim actele necesare pentru depunerea cererii în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței: acte de identitate pentru toţi membrii familiei: buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cei peste 14 ani;  certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani; permis de şedere temporară, permis de şedere pe termen lung, carte de rezidenţă şi carte de rezidenţă permanentă, pentru cetăţenii străini sau apatrizi. Mai sunt necesare acte  doveditoare de venituri, pentru luna anterioară depunerii cererii. Acestea sunt: adeverinţă salariu net (orice fel de salariu), în care vor fi incluse toate sporurile şi primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora şi dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice; venituri obţinute din străinătate; cupon de pensie (orice fel de pensie); cupon indemnizaţie şomaj sau venit lunar de completare; adeverinţă indemnizaţie pentru persoana cu handicap; adeverintă indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea  copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; talon de plată indemnizaţii cu caracter permanent, cupon alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi. La dosar, pentru titularul cererii, mai  trebuie atașate  acte doveditoare privind locuinţa. Venitul net maxim pentru care se poate depune cererea este de 750 de lei, lunar/persoană la încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și lemne și de 1300 lei/persoană la încălzirea locuinței cu energie termică.

Recomandările redacției