Şcolile din judeţ au primit suma de 211.715.000 din taxa pe valoare adăugată, dar trebuie spus că cea mai mare parte a sumei, adică 189.168.000 de lei va merge pentru plata salariilor şi altor drepturi salariale. „În conformitate cu Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 , pentru judeţul Arad a fost alocată, din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, suma de 211.715.000 lei, din care 189.168.000 lei pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite de lege pentru personalul din învăţământ şi 22.547.000 lei pentru cheltuieli cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor şi cu bunuri şi servicii. Sumele alocate din taxa pe valoarea adăugată au fost repartizate pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv pe unităţi administrativ-teritoriale, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari beneficiari ai serviciilor de învăţământ şi standardele de cost aferente stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.993/2015 privind determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”, susţine Laura Nădăban, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. Aceasta a ţinut să precizeze că, din cauza unor condiţii specifice, unităţi de învăţământ izolate cu număr mic de elevi, unităţi cu număr mare de elevi, dar cu personal didactic cu gradaţii de merit, cu calificare înaltă, inclusiv doctorat (ceea ce înseamnă costuri mai mari cu salarizarea), bugetul calculat nu acoperă necesarul de fonduri pentru plata salariilor în 2016, în cazul tuturor unităţilor de învăţământ. „Toate unităţile de învăţământ au asigurate sumele necesare efectuării plăţilor până la finele anului şcolar 2015-2016, respectiv până în luna septembrie 2016, urmând ca, odată cu începerea anului şcolar 2016-2017, în funcţie de schimbările intervenite în reţeaua şcolară şi planul de şcolarizare, să se procedeze la redistribuirea între unităţi de învăţământ a bugetului rămas neutilizat la acea dată, astfel încât toate să aibă asigurate fondurile necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic angajat”, a ţinut să precizeze Laura Nădăban.

Recomandările redacției