Unitățile de învățământ care vor să devină școli de aplicație începând cu anul școlar 2022-3023 se pot înscrie în perioada 13.04-15.05.2022, potrivit unei note trimise inspectoratelor școlare de către Ministerul Educației. Școlile cu profil pedagogic și cele din județele în care nu există centre universitare nu sunt eligibile în această sesiune.

La procesul de selecție pot participa unitățile de învățământ din județele în care există centre universitare și care îndeplinesc condițiile prevăzute în document.

Verificarea aplicațiilor, selecția și elaborarea proiectului de ordin pentru validare a listei finale a școlilor de aplicație se realizează în perioada 16.05-01.07.2022.

 „Statutul de școală de aplicație, membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație, este dobândit de unitățile de învățământ preuniversitar, altele decât unitățile cu profil pedagogic, pentru o perioadă de minimum 5 ani și este aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării”, se precizează în dcument.

Recomandările redacției