Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au efectuat, în cursul lunii trecute, o serie de controale la unităţile din industria agroalimentară. Au fost verificate firme care se ocupă cu fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe. În judeţul Arad au fost date amenzi de 4.600 de lei, pentru igienă necorespunzătoare. „Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor. În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 6.985 controale, fiind acordate 165 de amenzi,  în valoare de 317.800 de lei şi 136 avertismente”, se arată într-un comunicat de presă al ANSVSA.  La nivel naţional, au fost constatate  neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, tavan, spaţii, proces verbal pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, iluminat, vestiar, grup sanitar, rafturi, navete, flux, mucegai, dospitoare, substanţe dezinfectante); neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză); neconformităţi cu privire la documente şi legate de trasabilitate); neconformităţi privind personalul (echipament protecţie, carnete sănătate); lipsa înregistrării sanitare veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi comercializare diverselor produse în spaţii neaprobate sau neautorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. De menţionat că, în timpul controalelor s-au prelevat probe urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Recomandările redacției