­La Institutul de Cercetare, Dez­voltare şi Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad este în curs de finalizare proiectul „Plantele liberiene – resurse regenerabile strategice pentru economia europeană”. Proiectul a fost câştigat în 2010 de o echipă condusă de prof. dr. Ryszard Michal Kozlowski (director de proiect) şi dr. Cecilia Sirghie (responsabil ştiinţific). Proiectul a fost prevăzut pentru o perioadă de trei ani, principalii indicatori fiind deja îndepliniţi: s-au finalizat patru teze de doctorat, s-au publicat mai mult de zece articole ISI şi au fost depuse patru cereri de brevete (trei europene şi unu naţional). Un brevet a fost prezentat de dr. Dana Copolovici la Târgul Regional de Inovare „InnoMatch” şi a obţinut men­ţiunea I. „Proiectul a presupus o mun­că de echipă fără fisuri, contribuţia fiecărui cercetător fiind esenţială în finalizarea sa cu succes. Felicit echipa şi felicit pe fiecare component în parte pentru eforturile depuse şi pentru rezultatele demne de toate laudele. Încheierea proiectului consolidează reputaţia Universităţii Aurel Vlaicu şi deschide reale perspective de adjudecare a unor alte proiecte în care, cu siguranţă, cercetătorii noştri se vor angaja cu aceeaşi abnegaţie de- monstrată în acest aproape în­cheiat Proiect «BASTEURES»”, a declarat preşedintele Consiliului Aca­demic al UAV Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. La rândul său prof. univ. dr. Ramona Lile susţine că „toate cerce­tările s-au realizat în loboratoarele universităţii, care a asigurat tot suportul logistic”.

Recomandările redacției