uavUniversitatea Aurel Vlaicu are, începând din acest an universitar, posibilitatea de a organiza activităţi de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice I şi II în cazul a 13 specializări. Dascălii specializaţi în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Limba şi Literatura Română; Contabilitate; Finanţe şi Bănci (Asigurări); Teologie Ortodoxă; Ingineria produselor Alimentare (Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare); Tehnologii textile (Tehnologie Chimică Textilă); Tehnologia construcţiilor de maşini; Informatică; Matematică; Limba și Literatura Engleză; Educație Fizică și Sport; Teologie Penticostală Didactică au astfel posibilitatea să îşi obţină gradele la Arad. „Suntem foarte bucuroşi că am obţinut acordul Ministe­rului Educaţiei pentru a desfăşura activităţi de perfecţionare pentru noi specializări. Asta, în condiţiile în care şi până acum, pentru centrul de perfecţionare al aniversităţii au optat anual un număr mare de profesori atât din judetul Arad cât şi din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare, Gorj, Oradea şi Suceava”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Consiliului Aca­demic al UAV. La rândul său, prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul UAV, a ţinut să-I felicite pe cei care s-au ocupat de întocmirea dosarelor în baza cărora universitatea a obţinut aprobarea de a-şi lărgi aria de specializări. „Colegii noştri de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială s-au ocupat de întocmirea dosarelor, astfel încât nu putem decât să-I felicităm pentru că ne-am lărgit aria de specializări destinate profesorilor din învăţământul preuniversitar”, susţine rectorul UAV.
La rândul său, conf. univ. dr. Alina Roman, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a ţinut să menţioneze că universitatea a obţinut dreptul să organizeze activităţi de pregătire pentru noi specializări, după ce în ultimii doi ani, ministerul nu şi-a dat acordul pentru astfel de solicitări. „Aşteptăm colegii profesori din învăţământul preuniversitar care optează pentru centrul  de perfecţionare al UAV să se înscrie în perioada următoare la colocviul de admitere pentru obţine­rea gradului didactic I în învăţământ, care se va desfaşura în luna ianuarie, conform metodologiei afişate pe site-ul universităţii, iar pentru gradul II în luna august”, susţine conf. univ. dr. Alina Roman.

Recomandările redacției