GRUP-ACADEMIE PREAFERICIT-OK monument PRESEDINTE-ACADEMIE ACAD-EUROUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a continuat, săptămâna trecută, şirul manifestărilor ştiinţifice şi culturale organizate cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire (1918-2013), prin participarea unei delegaţii, condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, la Adunarea festivă consacrată împlinirii a 95 de ani de la „Marea Unire din 1 decembrie 1918”, organizată, în data de 29.11.2013, de Academia Română.
Lucrările au fost prezidate de acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române şi s-au bucurat de prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a evidenţiat rolul Bisericii Ortodoxe în actul de unire.
Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt intitulat Libertatea şi unitatea – componente ale demnităţii naţionale în care a vorbit, printre altele, despre semnificaţia şi importanţa libertăţii”.
În cadrul evenimentului festiv desfăşurat la Academia Română, au fost susţinute, pentru prima dată comunicări din toate regiunile ţării, care au evidenţiat importanţa şi rolul acestora în unirea tuturor românilor.
Au prezentat lucrări acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române: „Naţiunea română şi unitatea sa”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”: „Rolul mişcării de emancipare naţională a românilor din Transilvania în pregătirea Marii Uniri de la Alba Iulia”, Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, Membru corespondent al Academiei Române: „Semnificaţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 în istoria poporului român”, Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei: „Moldova în vechile ei hotare – de la Carpaţi la Nistru, de la Marea Neagră la Ceremuş – unită cu România”- Universitatea „Al.I. Cuza”,  Iaşi; Prof. univ.dr. Valentin Ciorbea: „Unirea Dobrogei la România. 1878 în contextul făuririi sta­tului naţional”- Universitatea „Ovidius”,  Constanţa; Prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele ASTRA,  Sibiu „ASTRA şi Marea Unire”.
În comunicarea „Rolul mişcării de emancipare naţională a românilor din Transilvania în pregătirea Marii Uniri de la Alba Iulia”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat, de la tribuna Academiei Române,  rolul lui Vasile Goldiş şi al maselor populare în realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie. „La începutul secolului al XX-lea, întreaga lume a fost dominată de Primul Război Mondial, cu consecinţe negative nebănuite, care au produs schimbări fundamentale în toate domeniile. Transilvania se găsea atunci sub dominaţia Austro-Ungariei, una dintre principalele puteri care a contribuit la declanşarea acestuia. Cercurile oficiale ale imperiului dualist au desfăşurat o intensă propagandă în favoarea războiului, atât înainte de izbucnirea lui, cât şi după aceea. În acest context s-au făcut presiuni asupra conducătorilor politici şi bisericeşti ai românilor din Transilvania, pentru a le smulge declaraţii de fidelitate. Cea mai mare parte a membrilor Partidului Naţional Român, au combătut o asemenea poziţie. Între aceştia şi arădenii Vasile Goldiş, Ion Russu – Şirianu, Ioan Suciu şi Ştefan Cicio-Pop, care au adoptat o atitudine de rezistenţă semnificativă faţă de presiunile exercitate asupra lor de către guvernul maghiar”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşe­dintele Universităţii de Vest Vasile Goldiş, ne-a declarat: „A fost o manifestare în cadrul căreia am evocat personalitatea lui Vasile Goldiş, ca om al Bisericii Ortodoxe, ca un purtător al cuvântului maselor populare. Ştim că biserica a avut un mare rol în realizarea Unirii, după cum arăta şi Vasile Goldiş şi anume că biserica şi şcoala au fost cei doi piloni pe care s-a întemeiat Marea Unire de la 1918.”
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Preşe­dintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a acordat, în numele Senatului şi a Condu­cerii Universităţii, dinstincţii jubiliare de aur – „95 DE ANI DE LA MAREA UNIRE”, prezi­diului Academiei Române şi unor persona­lităţi ale vieţii ştiinţifice şi publice din ţară.
Într-un cadru solemn, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, i-a acordat, la Patriarhia Română, cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire, la Patriarhia Română, Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul României, distincţia de aur – „95 DE ANI DE LA MAREA UNIRE”.
Sesiune ştiinţifică naţională: “95 de ani de la Marea Unire“
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Primăria Arad şi Consiliul Judeţean Arad au organizat vineri, 29.11.2013, în Sala Regele Ferdinand” din cadrul Primăriei Arad, sesiunea ştiinţifică naţională: „95 de ani de la Marea Unire“.
La eveniment au participat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Arhiepiscopul Timotei Seviciu, decani, cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi specialişti în istorie din învăţământul preuniversitar şi universitar, de la Institutul Academiei din Timişoara, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca şi Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, care au prezentat ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 95 de ani la Alba Iulia şi cum a fost pregătită Marea Unire, decani, cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ne-a declarat că „manifestarea s-a înscris în cadrul săptămânii omagiale organizate de UVVG la Arad, care a început cu sărbătorirea naşterii lui Vasile Goldiş, a continuat cu decernarea medaliilor jubi­liare „95 de ani de la Marea Unire” şi cu simpozionul naţional, unde au participat distinşi invitaţi de la Universităţile din Cluj Napoca, Timişoara şi Arad”.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a sărbătorit ziua Naţională a României
Manifestările organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” au continuat, la data de 1 Decembrie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României, care au debutat cu un TE – DEUM susţinut de Arhiepiscopul Timotei Seviciu şi depuneri de coroane de flori la monumentul lui Vasile Goldiş din Piaţa Revoluţiei, la mormintele Corifeilor Marii Uniri – Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop şi Ioan Suciu, din Cimitirul Eternitatea şi la Crucea Martirilor din Parcul Eminescu.
Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, preşe­dintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ne-a declarat: „Ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, a fost sărbătorită la Arad, unde s-a plămădit ideea Marii Uniri, într-un mod deosebit. Studenţii şi cadrele didactice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” au participat în săptămâna premergătoare, la două simpozioane naţionale organizate în sala „Regele Ferdinand” din cadrul Primăriei Arad. În data de 29 noiembrie am organizat un simpozion naţional la Arad şi în Aula Academiei Române, unde în calitate de preşedinte, am reprezentat Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Cea de-a 95 aniversare a Marii Uniri are o semnificaţie deosebită anul acesta, întrucât am întâmpinat această mare sărbătoare cu multe realizări la nivelul Universităţii noastre. Am fost prezenţi şi la Consulatul de la Szeged şi Gyula, unde au avut loc manifestări cu prilejul acestei sărbători. Suntem convinşi de faptul că noi, cei care vom duce mai departe testamentul lui Vasile Goldiş, corifeul Marii Uniri, trebuie să depunem toate eforturile pentru ca, în istoria poporului român, să rămână conştiinţa împlinirii faptelor pe care le realizăm prin educaţie, pentru o conştiinţă democratică şi o colaborare permanentă cu statele Europei pentru a rea­liza proiecte de anvergură”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției