*„Vă rog să primiţi pe această cale expresia întregii noastre aprecieri pentru eforturile depuse de dumneavoastră şi de reputaţii specialişti ai universităţii pentru marcarea corespunzătoare a Centenarului” – Liviu Marian Pop, ministrul Educaţiei Naţionale

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, a răspuns, adresei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad privind organizarea mai multor evenimente, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale, în anul 2018, destinate cercetării ştiinţifice şi sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
În adresa semnată de ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, se arată următoarele:
„Stimată Doamnă Rector,
Vă rog să primiţi pe această cale expresia întregii noastre aprecieri, a mea personală şi a colegilor din echipa de conducere a ministerului, pentru eforturile depuse de dumneavoastră şi de reputaţii specialişti ai universităţii pentru marcarea corespunzătoare a Centenarului.
Acţiunile prezentate repre­zintă o suită de activităţi de cer­cetare ştiinţifică şi de diseminare a informaţiilor, editoriale, de cinstire a marilor personalităţi ale Unirii, de mare interes pentru promovarea adevărului istoric şi celebrarea unui moment fast pentru istoria neamului nostru. Ministerul Educaţiei Naţionale a luat act de intenţia dumneavoastră onorantă de a plasa aceste evenimente sub egida instituţiei şi le-a inclus în Planul de acţiuni sprijinite în anul 2018. Mulţumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimată Doamnă Rector, de toată consideraţia mea” – Liviu Marian Pop, ministrul Educaţiei Naţionale.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii, i-a prezentat, la sfărşitul anului 2017, printr-o adresă, ministrului Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, principalele proiecte şi manifestări naţionale şi internaţionale ale UVVG dedicate Centenarului Marii Uniri 1918-2018, pentru a fi organizate sub egida MEN. Acţiunile UVVG se înscriu şi în planul manifestărilor organizate de Primăria Arad şi Consiliul Judeţean Arad:
-Transformarea Muzeului Memorial Universitar „Vasile Goldiş”, care se află în Palatul ROMÂNUL, clădire unde a funcționat sediul ziarului Românul şi sediul Tipografiei Concordia, care a reprezentat și locuința lui Vasile Goldiș, în Muzeu Național, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale; Reamenajarea și extinderea Muzeului;
Amplasarea unui bust, turnat în bronz: „VASILE GOLDIȘ”, în fața Muzeului Memorial.
Restaurarea CASEI MEMORIALE a celui care a fost ideologul Marii Uniri, Vasile Goldiș, din localitatea care îi poartă numele și transformarea acesteia în Muzeu;
Organizarea Conferinţei Internaţionale: „100 DE ANI DE UNITATE ROMÂNEASCĂ”. Cu acest prilej va fi lansat Volumul bilingv, română/engleză: Tripticul Marii Uniri – Vasile Goldiș și Capitalele Marii Uniri: Arad, Alba Iulia, București;
CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A PRESEI, realizat în parteneriat cu ARIP (Asociația Română de Istorie a Presei) – 20-21 aprilie 2018.
Implicarea UVVG din Arad în organizarea și desfășurarea Sesiunii Solemne de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri din Aula Magna a Academiei Române.
Alte acțiuni preconizate să se desfășoare în sărbătorirea Centenarului Marii Uniri – evenimente naţionale şi internaţionale: Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – sesiune omagială (iulie 2018);
Expoziții de fotografie tematică: ARADUL ȘI PRIMUL RAZBOI MONDIAL;
ARADUL CAPITALA MARII UNIRI (noiembrie 2018); CONFERINȚELE CONTINUITĂȚII – unde se vor trata momente cruciale ale drumului spre UNITATEA NAȚIONALĂ.
Lansări de volume dedicate Marii Uniri și personalităților care au contribuit la înfăptuirea acesteia:
„PERSONALITĂȚI ARĂDENE ALE MARII UNIRI”
„MAREA UNIRE ÎN MEMORIA­LISTICA ARĂDEANĂ”, care își propune a scoate în evidență rolul Aradului și al liderilor arădeni în realizarea Marii Uniri.
Proiectul ARADOPOLIS – eviden­țierea unor personalități arădene, indiferent de comunitatea etnică, care au contribuit la consolidarea prestigiului intelectual al Aradului.
Lansarea unui volum dedicat ASTREI ARĂDENE
În adresa trimisă Ministrului Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, se mai arată că „este imperios necesar ca Aradul să găsească – în spiritul de solidaritate a epocii începutului de secol XX – resursele motivaționale și materiale pentru a amplasa, la Arad, MONUMENTUL MARII UNIRI care este finalizat, dar trebuie intervenit la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru fonduri legate de amplasarea acestuia. Universitatea care poartă numele celui mai important Corifeu al Marii Uniri – Vasile Goldiș – susține cu tărie PROIECTUL LUI VASILE GOLDIȘ”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a subliniat: „Este o deosebită onoare pentru Universitatea noastră faptul că ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, sprijină manifestările ştiinţifice dedicate Centenarului Marii Uniri, organizate de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, în anul 2018. Vom organiza, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale, toate acţiunile care se vor desfăşura pentru marcarea Centenarului Marii Uniri, deoarece Vasile Goldiş, patronul spiritual al Universităţii noastre, a fost cel care a conceput ideologia Marii Uniri. Considerat de Octavian Goga, Părinte al Patriei, Vasile Goldiş este omul providenţial, care după „Declaraţia de la Oradea” din 12 octombrie 1918, „Manifestul către naţiunea română” şi „Manifestul către popoarele lumii”, avea să prezinte la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, într-o Cuvântare istorică „Rezoluţia Unirii”, prin care se decreta, Unirea tuturor teritoriilor intercarpatine locuite de români. Vom cinsti şi acti­vitatea desfăşurată de Ştefan Cicio Pop, sub diferite aspecte politice şi organizatorice, precum şi a lui Ioan Sociu, organizatorul Marii Uniri de la Alba Iulia”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Recomandările redacției