* Calitate şi excelenţă în activitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică privind integrarea UVVG în structura Universităţilor de elită europene

cartaUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitate Europeană, deschide astăzi anul academic 2013-2014 cu o serie de manifestări didactice şi ştiinţifice.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector fondator, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat: „Deschidem anul academic 2013-2014, sub auspicii deosebite organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Recent s-a încheiat evaluarea efectuată de o comisie internaţională a Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) asupra activităţii didactice şi ştiinţifice a Universităţii noastre. Din punctul meu de vedere, aprecierile comisiei sunt foarte relevante. Deşi nu am primit raportul, evaluarea care a fost prezentată, în concluzii, este favorabilă Universităţii noastre, demonstrând un management deosebit de activ privind integrarea Universităţii de Vest „Vasile Golidş” din Arad în structura Universităţilor europene”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat că „la deschiderea manifestărilor dedicate anului academic 2013-2014 UVVG va fi onorată de prezenţa prof. univ. dr. Giuseppe Zaccaria, rector al prestigioasei Universităţii din Padova, în semn de preţuire şi cooperare a celor două Universităţi. Avem în atenţie şi deschiderea Centrul Experimental Biomedical Internaţional pentru studii „in vivo”, care este o construcţie complexă, adaptată la standarde europene. Centrul va găzdui pe lângă spaţii special amenajate pentru creşterea animalelor de laborator şi spaţii destinate experimentelor şi efectuării de analize specifice, pentru studii in vivo pentru farmacocinetică, farmacogenomică, şi biotehnologie medicală (nanotehnologie). Este cea mai modernă biobază realizată în România, în cadrul unui proiect european, câştigat de Universitatea noastră, care vine în sprijinul cercetărilor efectuate de Institutul de Ştiinţe ale Vieţii şi dovedeşte puterea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” de a crea baze de cercetare de excelenţă. Vom putea creşte peste 1.600 de şoareci şi 400 de şobolani de laborator în condiţii speciale de securitate, la care se mai adaugă un spaţiu de creştere în cuşti convenţionale, astfel încât Centrul asigură o capacitate de cazare de peste 3000 de animale de laborator. Cealaltă parte a clădirii este destinată experimentelor, care cuprinde o sală de tratamente şi intervenţii chirurgicale, o sală de urmărire a animalelor de-a lungul experimentelor, o sală de investigaţii de laborator dotată cu un analizor de biochimie şi hematologie de uz veterinar. Biobaza este dotată cu un Sistem de imagistică in vivo care permite efectuarea de radiografii, analiza densitometriei osoase şi vizualizarea acumulării substanţelor marcate în diferite organe şi la timpi diferiţi de expunere, inclusiv radioizotopi. Toate aceste investigaţii se realizează sub anestezie generală, fără suferinţă pentru animale”.
„Vom continua lupta pentru calitate în cadrul universităţii noastre, şi pe parcursul acestui an universitar la nivelul fiecărei facultăţi şi departament. Ne dorim să întărim cercetarea ştiinţifică şi să realizăm noi deziderate în domeniul integrării învăţământului nostru în cel european. Baza didactico-materială pe care ne-o propunem să o realizăm anul acesta, prevede deschiderea Centrului de Gerontologie de la Nădab, întărirea bazei didactico-ştiinţifice de la Clinica de Cardiologie pin aducerea a noi cadre didactice de la spitalul Robert Bush din Stuttgard şi diversificarea operaţiilor pe cord care se vor efectua în acest an. Avem planuri în ceea ce priveşte şi deschiderea unei clinici studenţeşti, care va deservi populaţia. Dorim să întâmpinăm noul an academic cu multe succese pe linia întăririi calităţii învăţământului academic”, a subliniat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

Recomandările redacției