ok (2)Conducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” reprezentată prin prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii şi prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, precum şi decanii celor şase facultăţi a UVVG, au prezentat, în cadrul conferinţei de presă, din data de 15.07.2013, care s-a desfăşurat la Centrul Academic de Conferinţe, modalităţile de înscriere şi paşii care trebuie parcurşi de către viitorii studenţi pentru a studia la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat că, „oferta academică a UVVG pentru anul academic 2013-2014 este generoasă, ea cuprinzând 39 de specializări de licenţă, 23 de programe de studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologie şi o Şcoală postdoctorală, înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este singura Universitate din Arad ce prezintă şcoala postdoctorală. Numărul de locuri oferite de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad sunt de 2680 pentru specializarea licenţă şi 1310 pentru masterat. UVVG nu percepe taxă de înscriere, taxă de admitere, taxă de înmatriculare, sau taxă de reconfirmare.”
În ceea ce priveşte baza materială, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” beneficiază de un Campus modern, care se întinde pe o suprafaţă de 10.734 mp, unde s-au investit peste 13 milioane de euro în: laboratoare de cercetare, săli de curs, centru de informatică dotat cu 240 de calculatoare conectate la internet, bibliotecă cu săli de lectură, precum şi 4 amfiteatre cu peste 500 de locuri, dotate cu sistem de sonorizare, microfon fix, microfon mobil, video-proiector, laptop şi ecran de proiecţie automat. Sistemul de videoconferinţă Polycom din Sala de conferinţe cu 108 locuri asigură o comunicare, în timp real, la nivel naţional şi internaţional, cu alte centre universitare. În această perioadă, UVVG continuă modernizarea bazei didactico materiale prin încheierea amenajării a încă şase laboratoare moderne în domeniul bio medical şi procurarea de aparatură, prin proiectele europene pe care le derulează.
În cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiş” se află şi Institutul de Ştiinţe ale Vieţii care cuprinde, Centrul de Microscopie Electronică „George Emil Palade” dotat cu două microscoape electronice, care valorează peste un milion de euro; Centrul de Cercetări Farmacognostice şi Laboratorul Cromatografie Lichidă, iar Biobaza de cercetare, care va fi inaugurată în toamnă, va fi dotată cu aparatură de ultimă generaţie.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii şi al Consiliului de Administraţie al UVVG, a precizat că viitorii studenţi nu trebuie să aibă nici o reţinere în a se înscrie la cursurile unei facultăţi din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. „Am rămas la acelaşi „grad de încredere ridicat” din partea organelor care supraveghează desfăşurarea învăţământului universitar (ARACIS). Mergem înainte şi am prins curaj în ceea ce priveşte abordarea problemelor internaţionale. În primul rând, vom continua procesul de internaţionalizare a învăţământului din cadrul Universităţii noastre şi vom primi în continuare studenţi străini, care vor studia la universitatea noastră. Îi aşteptăm nu numai la specializările din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară  Medicină, ci şi la alte specializări, cum ar fi specializarea Ştiinţelor economice şi Informatică, care au primit dreptul de a şcolariza studenţi străini”.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a transmis un mesaj viitorilor studenţi ai UVVG: „Porţile Universităţii noastre sunt deschise tuturor studenţilor pe care îi aşteptăm, în primul rând, cu o calitate a procesului didactic prin pregătirea oferită cadrelor didactice şi prin internaţionalizarea realizată, prin schimburile ERASMUS, pentru care am depus eforturi deosebite în acest an. Am multiplicat şcolile de cursuri avansate. Considerăm că internaţionalizarea şi relaţia cu mediul economic reprezintă direcţiile pe care Universitatea noastră doreşte să se axeze, fiind o Universitate comunitară şi internaţională, a judeţului Arad, deschisă spre viitor”.
Declaraţii ale decanilor şi reprezentanţilor facultăţilor din cadrul UVVG:
Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport: „Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport este o facultate bine ancorată în spaţiul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad având un număr de patru programe de nivel licenţă, toate acre­ditate. De asemenea, avem un număr de patru masterate. Deci, absolvenţii pot să-şi continue studiile în cadrul Facultăţii noastre. Ca noutate, avem masterat şi în Ocrotirea Familiei şi Asistenţă Socială. De asemenea, modul de pregătire al personalului didactic este o structură bine definită în spaţiul universităţii, având în vedere pregătirea pe care o realizează, prin acest departament, viitoarele cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi nu numai”.
Prof. univ. dr. Liana Moş, decanul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară: „Facultatea noastră oferă candidaţilor toate condiţiile pentru a-şi forma o carieră bazată pe calitate, competenţă, profesionalism şi posibilitatea de inserţie profesională, aspect dovedit de faptul că mulţi dintre absolvenţii noştri şi-au găsit loc de muncă în sistemele medicale, din ţară şi din străinătate. Avem rezidenţi cu care ne mândrim. Un număr foarte mare de absolvenţi, peste 80%, au luat examenul de rezidenţiat, la ultima sesiune, ceea ce dovedeşte calitatea şi pregătirea învăţământului medical practicat de Universitatea noastră”.
Conf. univ. dr. Cristian Benţe, director de departament în cadrul SUPA: „Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative vine, în anul universitar 2013-2014, în întâmpinarea absolvenţilor de liceu şi a celor interesaţi de domeniul Ştiinţelor Socio-Umane cu o ofertă diversificată de specializări şi corelată extrem de bine cu cerinţele actuale ale pieţei”.
Prof. univ. dr. Endre Máthé, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică: „Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică este o facultate modernă, la care cercetarea reprezintă o activitate primordială. Avem programe de licenţă, masterat şi şcoală doctorală, specializările fiind acreditate. Este o facultate în care se desfăşoară o activitate de performanţă”.
Lect. univ. dr. Daniel Berlinger, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a amintit cele mai importante acţiuni desfăşurate de facultate şi anume simpozionul cu tema „Recodificarea dreptului privat în Europa”, din luna septembrie 2012, unde a participat întregul grup de cercetare de la Viena, condus de dl. profesor Rudolf Welser şi Şcoala de vară internaţională „Aspecte actuale în Dreptul privat european”.
Prof. univ. dr. Horaţiu Şoim, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice: „Anul acesta oferim o gamă largă de oportunităţi pentru cei care doresc să studieze în domeniul economic. Sunt specializări acreditate ARACIS, cum ar fi Marketing, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Contabilitate, Administrarea Afacerilor, atât în limba română, cât şi în limba engleză”.
Biroul de presă al UVVG 

Recomandările redacției