lideri proiect

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea din Szeged şi  Centrul de Cercetări Biologice al Academiei de Ştiinţe din Szeged au demarat proiectul „Platforma de Cercetare Integrată Transfrontalieră pentru Identificarea Proceselor Celulare ca ţinte Potenţiale pentru Terapia Personalizată a Cancerului”.

Sala de Conferinţe din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiş” a găzduit, vineri, 22.02.2013, conferinţa de deschidere a proiectului cu titlul „Platforma de Cercetare Integrată Transfrontalieră pentru Identificarea Proceselor Celulare ca ţinte Potenţiale pentru Terapia Personalizată a Cancerului”, câştigat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în cadrul Programului de Coo­perare Transfrontalieră România-Ungaria, HURO/1101/173/2.2.1, în valoare de 1.948.824 Euro. Partenerii proiectului, care se va derula pe parcursul a doi ani, sunt Universitatea din Szeged şi Centrul de Cercetări Biologice al Academiei de Ştiinţe din Szeged (Ungaria), pe care Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” îi are colaboratori şi în alte domenii de cercetare.
La deschiderea lucrărilor au participat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, prof. univ. dr. Péter Deák, directorul Departamentului de Genetică al Universităţii din Szeged, prof. univ. dr. Imre Boros, directorul Departamentului de Biochimie şi Biologie Moleculară al Universităţii din Szeged, prof. univ. dr. István Krizbai, şeful grupului de cercetare în neurobiologie din cadrul Departamentului de Biofizică al Centrului de Cer­cetări Biologice al Academiei de Ştiinţe din Szeged (Ungaria), lect. univ. dr. Csaba Székely, directorul Departamentului de Oncologie din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a UVVG, dr. Titus Ududec, preşedintele Colegiului Medicilor din Arad, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, studenţi, masteranzi, doctoranzi, post­doctoranzi, beneficiari ai proiectului din cele două ţări.
În cadrul proiectului sunt prevăzute trei categorii de activităţi: achiziţia unor echipamente de cercetare performante, realizarea de cercetări complexe în domeniul terapiei personalizate a cancerului, precum şi organizarea unei şcoli de vară cu activitaţi practice şi cursuri organizate în comun cu partenerii maghiari.
Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, ma­nagerul proiectului, a subliniat că, în prima jumătate a anului 2013, Universitatea ară­deană va achiziţiona, în cadrul proiectului, echipamente de cercetare în valoare de peste 600.000 euro, care vor fi amplasate în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Vieţii din Campusul Universitar „Vasile Goldiş”. „Astfel, vor fi achiziţionate două echipamente de prelucrare a probelor biologice şi nebiologice pentru Centrul de Microscopie Electronică „George Emil Palade”. Universitatea de Vest „Vasile Golidş” va contribui, pe lângă sumele prevăzute şi cu o alocaţie suplimentară pentru construirea unei Biobaze moderne, poate cea mai modernă din România, cu spaţii de cazare pentru animalele de laborator, inclu­zând cuşti ventilate şi monitorizate electronic. Vom moderniza sala de tratamente şi intervenţii chirugicale şi se vor cumpăra ana­lizoare de biochimie şi hematologie specifice de uz veterinar. Va fi infiinţat şi un laborator de imagistică in vivo, (n.n. experimente reali­zate într-un organ, sau pe un ţesut şi organism viu), prin care animalele de laborator vor putea fi monitorizate live în timpul experimentelor pentru a putea fi cuantificaţi diferiţi parametri la nivel tisular, celular şi molecular. De asemenea, vor fi achiziţionate echipamente importante pentru laboratoarele de biologie celulară şi moleculară, genetică şi culturi de celule”.
Cercetările arădene se vor derula în la­boratoarele Institutului de Ştiinţe ale Vieţii, la care îşi vor aduce contribuţia biologi, chi­mişti şi medici, cercetatori implicaţi direct în desfăşurarea activităţilor şi care vor colabora continuu cu Clinica de Oncologie a Facultăţii de Medicină şi cu alţi medici specialişti din cadrul Spitalului Clinic Judeţean, cu o largă experienţă în cercetarea oncologică.
Prof. univ. dr. Imre Boros, directorul Departamentului de Biochimie şi Biologie Mole­culară al Universităţii din Szeged, a precizat că „primul obiectiv al proiectului este câştigarea de informaţii noi în legătură cu genele la nivelul celulelor, care au un rol foarte impor­tant în apariţia şi în dezvoltarea cancerului”.
Prof. univ. dr. István Krizbai, şeful grupului de cercetare în neurobiologie din cadrul Departamentului de Biofizică al „Institutului de Cercetări Biologice al Academiei de Ştiinţe” din Ungaria, a declarat că cercetările se vor focaliza pe studiul formării metastazelor cerebrale. „Este un diagnostic sever de metastază cerebrală, având în vedere că timpul de supravieţuire este foarte scurt. Dacă putem adăuga numai puţin la tratament, cred că am atins scopul proiectului”.
Prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, a subliniat că, pe lângă activităţile de cercetare, proiectul va permite specializarea a 124 de tineri cercetători români şi maghiari, în cadrul unei şcoli de vară transfrontaliere, pentru iniţierea acestora în tehnici de microscopie şi cercetare imagistică de nivel european. „În acest context, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad îşi va aduce un aport substanţial la elucidarea unor mecanisme celulare şi moleculare care vor sta la baza construirii unor terapii personalizate în cancer şi care pe viitor va putea spori eficacitatea tratamentului chimioterapeutic al pacienţilor neoplazici”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a precizat că UVVG este angrenată în două proiecte europene foarte importante. „Pri­mul proiect de cercetare privind cancerul, care se derulează la Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul Universităţii noastre este cel demarat cu partenerii noştri din Ungaria – Universitatea din Sze­ged şi Centrul de Cercetări Biologice al Academiei de Ştiinţe din Szeged, iar cel de-al doilea este un proiect privind cancerul mamar condus pe prof. dr. Csaba Székely. Sunt două proiecte care vizează ameliorarea cancerului, acest flagel al seco­lului nostru. Împreună cu medicii din Clinica de Oncologie, care participă la aceste proiecte, urmărim să producem un ghid de recomandări privind posibilele protocoale terapeutice îmbunătăţite, care vor putea fi preluate de medicii oncologi din România şi Ungaria şi utilizate în practica me­dicală, prin folosirea unor medicamente specifice pentru celula canceroasă”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției