Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat vineri, 18.01.2013, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la Centrul Academic de Conferinţe a Universităţii că, colaborarea strânsă dintre UVVG, Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, Spitalul Clinic de Urgenţă Jude­ţean Arad, CJA, Primăria Arad şi cele­lalte structuri municipale şi judeţene are drept rezultat servicii medicale de calitate în Clinicile Universitare, care sunt într-o continuă îmbunătăţire.
„Prin formarea care se realizează la nivelul Clinicilor Universitare şi prin parteneriatul cu CJA, Primăria şi autorităţile locale, încercăm să ridicăm prestigiul Aradului din punct de vedere medical. Avem profesori foarte buni şi ne dorim formarea de cadre tinere care să ducă renumele Aradului cât mai departe. Clinicile Universitare desfăşoară o activitate bogată în slujba cetăţenilor, iar înfiinţarea şi continua lor dezvoltare reprezintă un plus major în sistemul de sănătate arădean. Activitatea din Clinicile Universitare rămâne şi pe viitor în centrul atenţiei conducerii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, fiind obiectul dorinţei de dezvoltare permanentă, atât din punct de vedere al formării unui corp medical de elită, cât şi cât şi de aducere a bazei materiale la un nivel occidental, toate acestea în beneficiul comunităţii arădene”, a subliniat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.
Totodată, Clinicile Universitare asigură condiţii optime pentru instruirea unui mare număr de studenţi români şi străini şi medici rezidenţi. Beneficiind de îndrumarea cadrelor universitare, studenţii realizează corelaţia dintre cunoştinţele teoretice şi practice, într-un cadru deosebit de propice, având posibilitatea de contact direct cu bolnavul, respectiv de examinare clinică, paracli­nică şi chiar de participare la aspectele terapeutice, având acces inclusiv în sălile de operaţii. Pe lângă acestea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” încurajează cooptarea studen­ţilor în munca de cercetare ştiinţifică, dezvoltând şi valorificând aptitu­dinile lor, în acest domeniu, încă din primii ani de facultate.
„2013 – Anul prevenţiei în sănătate în Arad”
Dr. Sebastian Popescu, preşedintele Asociaţiei Studenţilor Medicinişti Arădeni (ASMA), din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat că asociaţia pe care o reprezintă continuă acţiunile de prevenţie printr-un amplu program de evenimente, organizate sub auspiciul proiectului „2013, Anul Prevenţiei în Sănătate în Arad”. Astfel, pe tot parcursul anului, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, ASMA şi Asociaţia Absolvenţilor UVVG – ALUMNI, vor organiza acţiuni de conştientizare şi depistare precoce a afecţiunilor medicale ale populaţiei municipiului şi judeţului Arad.
Dr. Sebasian Popescu a prezentat câteva dintre proiectele din acest an: „Proiectul „Asistenţă medicală primară pentru persoanele din mediul rural din judeţul Arad”, care – vizează peste 7.000 de persoane şi urmăreşte categoriile sociale vulnerabile. Arădenii vor beneficia de consultaţii, determinarea gratuită a valorilor glicemiei şi tensiunii arteriale, precum şi de informaţii cu privire la programele naţionale de screening propuse de către Ministerul Să­­nătăţii. Proiectul „Educaţie între stu­- denţii medicinişti şi elevi, educaţie între egali”, urmăreşte, prin colaborarea Universităţii cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog, informarea a cel puţin 5.000 de elevi din 16 licee arădene cu privire la efectele consumului de substanţe interzise, tutun, alcool, îmbunătăţirea stilului de viaţă şi nutriţie, creşterea nivelului de educaţie sexuală şi educaţie oro-dentară. Un alt proiect este „de siguranţă rutieră şi prevenire a accidentelor auto”, o acţiu­ne continuă a asociaţiei şi a Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ Arad de creştere a gradului de siguranţă rutieră şi prevenire a accidentelor auto, în  special în rândul elevilor de liceu din municipiul şi judeţul Arad. „Program de prevenţie şi igienă oro-dentară pentru elevii din clasa a V-a din unităţile de învăţământ din municipiul Arad”, are ca scop îmbunătăţirea nivelului de igienă şi prevenirea afecţiunilor oro-dentare în rândul a peste 900 de elevi din 40 de clase a V-a din municipiul Arad”.
Parteneriatul pe care Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, prin Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni, îl preconizează cu Direcţia de Sănătate Publică Arad, se va concretiza prin acţiuni comune de prevenţie, vizând diverse afecţiuni medicale, cuprinse în programe ale Ministerului Sănătăţii, sau organizate în jurul zilelor celebrate la nivel internaţional: Săptămâna prevenirii cancerului la sân şi a cancerului de col uterin, Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei, Ziua Mondială a Să­nătăţii, Ziua Mondială a Siguranţei şi Sănătăţii la Locul de Muncă, Săptămâna inimii, axată în special pe depistarea afecţiunilor cardiovasculare, Ziua Internaţională a Sportului, Ziua Acţiunii Internaţionale pentru Protecţia Sănătăţii şi Mediului, Săptămâna Anti-tabac, acţiuni de prevenţie şi conştientizare asupra apariţiei cancerului de piele, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale, Ziua Mondială a Femeilor din Me­diul Rural, Săptămâna Sănătăţii în Arad, Ziua Mondială de Lupta Împotriva Diabetului, Ziua Internaţională a Studenţilor, Săptămâna prevenirii bolilor cu transmitere sexuală.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a precizat: „Universitatea noastră a lansat proiectul „2013 – Anul prevenţiei în sănătate în Arad” prin acţiuni ale Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină, Dentară şi ale Asociaţiei Studenţilor Medicinişti care vin cu proiecte foarte importante în ceea ce priveşte depistarea precoce a afecţiunilor me­dicale, dar şi de conştientizare şi prevenţie. Cadrele noastre didactice sunt foarte implicate în aceste proiecte având datoria de a forma tinerii medici rezidenţi, care ne-au făcut mândrii anul acesta, având un procent de promovabilitate, la examenul naţional de rezidenţiat, de peste 90%”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției