IMG_8138 IMG_8255 IMG_8113 IMG_8470 IMG_8270 IMG_8205Manifestările dedicate deschiderii anului universitar 2013-2014 organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad au debutat ieri, 30.09.2013, la monumentul marelui patriot român Vasile Goldiş, cu un Te-Deum susţinut de un sobor de preoţi din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat că „odată cu prilejul deschiderii noului an universitar, 2013-2014, UVVG marchează începerea manifestărilor ştiinţifice şi culturale dedicate împlinirii a 95 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, prin care aducem un profund omagiu distinsului cărturar şi om politic, Vasile Goldiş, patronul spiritual al Universităţii noastre, pentru contribuţia sa la realizarea Marelui Act istoric. Lider naţional, ideolog, om politic, vizionar, corifeu al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiş a fost în acelaşi timp un eminent om de cultură, membru de onoare al Academiei Române. Un rol important a revenit marelui om politic arădean Vasile Goldiş care, asemenea revoluţionarului italian Giuseppe Garibaldi a trezit sentimentul naţional în sufletele conaţionalilor săi şi a luptat pentru punerea în practică a ideilor naţionale. Marea Unire a fost recunoscută de Marile puteri la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, unde un rol important a revenit lui Vittorio Emanuel Orlando care a fost apărătorul cauzei româneşti”.
La încheierea ceremoniei, Conducerea şi Senatul Universităţii, decani, studenţi şi delegaţii străine dintre care amintim pe delegaţia Universităţii din Padova, condusă de prof. univ. dr. Giuseppe Zaccaria, rectorul Universităţii din Padova, reprezentanţi ai asociaţiilor şi Prefecturii Arad, au depus coroane de flori la monumentul lui Vasile Goldiş, patronul spiritual al Universităţii care îi poartă numele.
Festivitatea de deschidere a noului an academic 2013-2014 s-a desfăşurat, în Aula Magna Universitaria din Campusul Universitar „Vasile Goldiş”,  într-o atmosferă de sărbătoare academică, unde au participat prof. univ. dr. Giuseppe Zaccaria, rectorul Universităţii din Padova, prof. univ. dr. prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Sorin Başchir, preşedintele Senatului Universităţii, Paul Bărbulescu, prefectul studenţilor, Gheorghe Falcă – primarul Aradului, subprefectul Radu Stoian, Nicolae Ioţcu – preşedintele CJA, Adrian Ţolea – consilier judeţean, Marin Lupaş şi Florin Galiş – consilieri municipali, studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, părinţi şi absolvenţi ai Universităţii – ALUMNI, antreprenori cu care UVVG are relaţii de colaborare.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector fondator şi preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a deschis manifestarea festivă prin a transmite salutul Senatului Universitar, al Colegiului Director al Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş”. Cu acest prilej, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a  adresat studenţilor din anul I – „Bobocilor”, un cald Bun venit! în comunitatea academică arădeană „Vasile Goldiş” şi tuturor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor urări de sănătate, succese şi depline satisfacţii în noul an universitar. „Totodată, doresc să exprim calde mulţumiri cadrelor didactice, întregului personal pentru strădaniile şi rezultatele deosebite obţinute în anul universitar încheiat. Sunt onorat să adresez oficialităţilor locale, Rectorului Universităţii din Padova, prof. univ. dr. Giuseppe Zaccaria, invitaţilor din străinătate, tuturor celor care, se află alături de noi, întregul nostru respect pentru prezenţa la această festivitate. Înfiinţată în anul 1990, în cei 23 de ani, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei. Ca un corolar al eforturilor comunităţii academice pentru calitate, Universităţii noastre i-a fost acordat calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”, în anul 2009, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Acest fapt este confirmat de profilul profesional competitiv al celor peste 45.000 de absolvenţi ai programelor de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, şi post doctorat care – în marea lor majoritate, s-au integrat pe piaţa naţională şi europeană a muncii. Aprecierile recente ale reprezentanţilor Asociaţiei Universităţilor Europene – EUA confirmă faptul că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este pe un trend ascendent. Protocoalele încheiate cu Primăria Municipiului Arad şi Consiliul Judeţean Arad creează noi perspective de dezvoltare academică în beneficiul întregii comunităţi. În numele Senatului Universitar adresez, şi cu acest prilej, un cuvânt de gratitudine reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi partenerilor antreprenoriali”.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest Vasile Goldiş a precizat că, „după 23 de ani de la înfiinţare  se poate spune cu certitudine că UVVG este o cetate  a ştiinţei şi culturii  transilvane şi euroregionale cu un profil  care îmbină păstrarea valorilor tradiţionale   cu implicarea în cele mai actuale şi diversificate teme de cercetare”.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci a amintit realizările UVVG anul trecut, res­pectiv investiţii de amploare în infrastructura celor trei campusuri universitare, dar şi trend-ul ascendent al performanţelor în cercetare, proiectele pentru care s-a aplicat vizând aspecte importante ale sănătăţii populaţiei (securitatea alimentară, depistare precoce a cancerului mamar, terapia personalizată a cancerului, sănătatea  reproducerii şi acţiunile de conştientizare  a stării de sănătate a populaţiei efectuate de Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, prima operaţie pe cord deschis efectuată la Arad de prof. Galaja Zoltan şi echipa de specialişti condusă de prof. dr. Alexandru Dumnici”.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a subliniat şi preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea actului didactic. „Ultimul examen a fost evaluarea europeană  prin care Universitatea noastră a trecut şi care a demonstrat că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” îmbină o tradiţie solidă cu cele mai noi concepte ale dezvoltării academice performanţe care nu ar fi fost posibile fără devoţiunea şi străduinţa constantă a conducerii şi având categoric susţinerea autorităţilor publice locale. Mulţumim şi partenerilor antreprenoriali, care au înţeles importanţa pe care universitatea noastră o acordă acestei dimensiuni şi cu care am colaborat fructuos şi sperăm  într-o la fel  de fructuoasă şi colaborare şi pe viitor. Considerăm că aceste eforturi constante ale conducerii UVVG, ale Consiliului de Administraţie şi ale întregului corp academic motivează alegerea pe care aţi făcut-o dragi studenţi şi stimaţi părinţi pentru Universitatea noastră”.
Prof. univ. dr. Giuseppe Zaccaria, rectorul Universităţii din Padova, a subliniat colaborarea cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi proiectele derulate până în prezent, dar şi viitoarele colaborări ştiinţifice.
În cadrul manifestării au fost premiate cu Diplome de onoare: Corul „Capella Polifonica” – pentru premiul I la Festivalul Internaţional de la Istanbul şi Ansamblul „CUNUNITA” premiat la „Festivalul Internaţional de Folclor „ PORTO – Portugalia în iulie 2013, dar şi studenţii merituoşi.
O iniţiativă excepţională a doamnei Melania Doina Arghezi a onorat, şi în acest an, întreaga comunitate academică a UVVG. Doamna Melania Doina Arghezi a înmânat bursa de merit „Doina şi Baruţu T. Arghezi” în cuantum de o mie de euro, studentei Larisa Adeline Horga de la Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, care a obţinut media 9,92.
Un eveniment excepţional, în cadrul deschiderii noului an academic l-a constituit inaugurarea Biobazei din Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, după care a urmat inaugurarea bustului „Ştefan Cicio Pop”. Centrul Experimental Biomedical Internaţional pentru studii „in vivo”, care este o construcţie complexă, adaptată la standardele europene şi care va găzdui pe lângă spaţii special amenajate pentru creşterea animalelor de laborator, şi spaţii destinate experimentelor şi efectuării de analize specifice.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a precizat că, „pentru anul nou academic, UVVG are un Centru Internaţional de Experimentare de animale de laborator, 8 laboratoare noi în domeniul medical, care vor fi puse la dispoziţia studenţilor şi noi condiţii de cazare şi masă pentru studenţi şi participarea noastră, în calitate de parteneri, la înfiinţarea unui nou spital clinic în judeţul Arad, dar şi reprezentarea Facultăţii de Ştiinţe Juridice în cel mai înalt forum al Dreptului European de la Viena. Toate acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se îndreaptă spre Europa Academică”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției