* Nu se percepe taxă de înscriere, taxă de admitere şi de înmatriculare

inscrieri-toamnaUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” continuă înscrierile pentru sesiunea de toamnă, anul universitar 2013-2014, la toate cele 6 facultăţi. Nu se mai fac înscrieri la specializările medicină şi medicină dentară, unde s-au completat locurile în sesiunea de vară.
Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul: farmaciei, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, psihologie, ştiinţele educaţiei, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, juridic, economic, marketing, administrarea afacerilor, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, biologie, ecologie şi protecţia mediului, informatică (română sau engleză), silvicultură.
* La specializările din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi specializarea Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, taxele de şcolarizare, pentru anul universitar 2013-2014, au fost diminuate cu 20%, pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi, să se înscrie la UVVG.
Oferta Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” cuprinde 39 de specializări licenţă, 23 programe de studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologiei, Şcoală postdoctorală, înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este singura Universitate din Arad ce prezintă şcoala postdoctorală.
Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză.
* Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” acordă locuri de şcolarizare gratuită, în număr nelimitat, studenţilor merituoşi, prin Bursele de excelenţă „Vasile Goldiş” şi condiţii avantajoase pentru cazare şi masă.
* Nu se percepe taxă de înscriere, taxă de admitere şi nici de înmatriculare pentru sesiunea de toamnă
Facilităţi acordate studenţilor:
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” acordă o serie de facilităţi studenţilor:  scutire de taxă de şcolarizare prin Bursele „Vasile Goldiş”, candidaţilor din promoţia 2013, care au obţinut media între 9,00 şi 10,00, la examenul de bacalaureat şi care optează pentru specializările de la forma de învăţământ zi; absolvenţii claselor a XII – a, care au obţinut locul I, II, sau III, la olimpiade naţionale, sau internaţionale, absolvenţii claselor a XII-a – şefi de promoţie în anul 2013.
De asemenea, beneficiază de facilităţi următorii studenţi: care achită integral taxa de şcolarizare la înscriere; care provin din aceeaşi familie, nu depăşesc vârsta de 25 de ani şi ai căror părinţi sunt pensionari; urmează a doua facultate în cadrul UVVG; absolvenţii Universităţii cu diplomă de licenţă, sau absolvenţii colegiilor universitare.
Taxa în anul universitar 2013-2014 se poate plăti în 4 rate, prima rată este de numai 40% din taxa de şcolarizare. În cazurile în care studenţii au probleme financiare, taxa de şcolarizare poate fi plătită eşalonată lunar.
Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă privind promovarea examenului de bacalaureat promoţia 2013; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.
ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR  2013-2014
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă, sesiunea de toamnă, se organizează pe bază de concurs de dosare şi media de la BAC: până în data de 27 septembrie – înscrierea candidaţilor; 30 septembrie – afişarea rezultatelor. Domeniul medical: până la data de 26 septembrie – înscrierea candidaţilor; 27 septembrie – susţinerea testului grilă, 30 septembrie – afişarea rezultatelor.
Înscrieri: Rectorat, (B-dul Revoluţiei nr.94-96), telefon 0257/280373, de luni până vineri: 7,30-17,00; sâmbătă şi duminică: orele 9,00-13,00; Informaţii:
admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției