ok1Aula Magna a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, a găzduit, în data de 11 martie 2013, un eveniment academic care, prin calitatea participanţilor şi tematica abordată, a depăşit cu mult dimensiunile unei dezbateri ştiinţifice obişnuite. Organizatorii evenimentului au fost Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române şi revista „Dreptul”.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost reprezentată, la dezbateri, de conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, care ne-a declarat că „tema sesiunii de comunicări ştiinţifice „Raporturile între puterile statului în sistemul constituţional românesc – o evaluarea în perspectiva revizuirii Constituţiei” vorbeşte de la sine despre importantul obiectiv avut în vedere de organizatori, acela de a supune dezbaterii unor specialişti de prestigiu, cadre universitare, politicieni, practicieni în domeniul dreptului constituţional, necesitatea revizuirii Constituţiei României şi aspectele esenţiale care trebuie supuse procedurii revizuirii”.
În acest scop, au fost invitate personalităţi de prim rang din lumea academică şi politica românească: Crin Antonescu – Preşedintele Senatului României, Preşedintele Comisiei pentru revizuirea Constituţiei; Ecaterina Andronescu- Preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României; Mihnea Costoiu – Ministru delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; prof. univ. dr. Cristian Dumitrescu – vicepreşedinte al Senatului României; Gyorgy Frunda – membru al Comisiei de redactare a Constituţiei din 1991, Consilier al Primului Ministru; judecători ai Curţii Constituţionale şi, desigur, reprezentanţii Universităţii organizatoare, prof. univ. dr. Momcilo Luburici- Preşedintele fondator al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, rector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti.
Conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, a subliniat că „dezbaterile sesiunii ştiinţifice au avut o importanţă covârşitoare nu doar în privinţa argumentării necesităţii revizuirii Constituţiei în general, ci mai ales în privinţa unor aspecte constituţionale care vizează direct învăţământul privat din România. Astfel, participanţii, cadre universitare şi politicieni, au subliniat că, sub conducerea vechiului ministru al educaţiei, autonomia universitară a fost grav încălcată, iar acest lucru a avut consecinţe nefavorabile asupra activităţi învăţământului privat. Învăţământul de stat este un învăţământ prin definiţie gratuit, or, în ultima vreme se constată o sporire fără precedent a locurilor cu taxă în învăţământul de stat, ceea ce schimbă caracterul acestei forme de învăţământ şi dăunează grav învăţământului privat. Concluzia participanţilor (inclusiv a membrilor din Comisia pentru revizuirea Constituţiei) a fost aceea că, în Constituţia revizuită vor trebuie incluse garanţii mult mai clar determinate pentru asigurarea efectivă a autonomiei universitare”.
„Apreciez că participarea activă la aceste dezbateri a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a contribuit la formarea unei concluzii bine argumentate privind importanţa învăţământului privat din România şi la necesitatea asigurării unui cadru constituţional bine conturat pentru asigurarea autonomiei universitare. Faptul că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost invitată la acest eveniment de importanţă majoră pentru viitorul României, dovedeşte încă o dată prestigiul de care se bucură Universitatea noastră atât în România, cât şi în străinătate”, a precizat conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul UVVG.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției