IMG_7853Sala de Conferinţe din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiş” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a găzduit, în perioada 28-29.09.2013, susţinerea a nouă teze de doctorat, de către doctoranzii din cadrul proiectului finanţat din fonduri europene cu titlul: „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică completă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice”, ID 77082.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, conducător de doctorat, responsabil proiect ID 77082, partener nr. 2, a declarat: „Universitatea noastră a finalizat proiectul POSDRU, derulat pe perioada 2007-2013, de Burse doctorale câştigat împreună cu Academia Română. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană cu cele nouă teze de doctorat, care au beneficiat de comisii de specialitate bine organizate, de un prestigiu deosebit. Au fost prezenţi, la Universitatea noastră, mai mulţi academicieni, membri ai Academiei Române şi profesori prestigioşi în domeniile de specialitate în care candidaţii şi-au susţinut tezele de doctorat”.
Prof. univ. dr. Traian Gomoiu, membru cores­pondent al Academiei Române, cercetător la Institutului Naţional de Geologie şi Geo-ecologie Marină din Constanţa, profesor la Universitatea Ovidius din Constanţa, a subliniat că tezele de doctorat reprezintă şi o lecţie pentru studenţii UVVG, care pot lua exemple practice foarte bune. Faptul că teza la care am fost referent se referă la probleme de mediu, este deosebit de important, deoarece doctorandul a lucrat în două direcţii, atât pentru problemele fundamentale biologice de acumulare a substanţelor poluante în peşti, cât şi pentru securitatea alimentară. Urez succes şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, unde am mai participat la multe teze de succes, atât pe probleme teoretice, cât şi aplicative”.
Academicianul Constantin Toma, profesor la Facultatea de Biologie a Universităţii A.I. Cuza din Iaşi, ne-a declarat: „Am fost prezent al Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad de mai multe ori şi îl cunosc pe conducătorul acestei instituţii de foarte multă vreme, însă este pentru prima dată când vin la o şcoală doctorală. Aşa cum rezultă din rezumatele primite, tezele sunt bine concepute, bine conduse, cu o problematică actuală, bine rezolvată de către doctoranzi. Felicit şcoala docto­rală, conducătorii de doctorat de la această prestigioasă instituţie şi pe preşedintele Universităţii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, care este un conducător şi un coleg deosebit. Este un profesionist!”.
„Toate tezele au o aplicabilitate deosebită pentru ţară şi pentru Europa şi vizează eco-economia, bio-economia şi securitatea alimentară. Felicităm viitori doctori care şi-au susţinut lucrările ştiinţifice şi îmi exprim speranţa că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” va continua şi pe viitor să abordeze problematica Uniunii Europeane în domeniul ştiinţific al securităţii alimentare în care avem specialişti bine pregătiţi, tema fiind extrem de actuală. Suntem îndreptăţiţi să afirmăm că aceşti specialişti îşi vor putea desfăşura activitatea atât în ţara noastră, cât şi în ţările Uniunii Europene”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, conducător de doctorat şi responsabil de proiect din partea UVVG.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției