Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Arhiepiscopia Aradului și Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale au organizat, în data de 30 noiembrie 2016, în Sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ Arad, Sesiunea națională de comunicări științifice: „ARADUL – CAPITALA POLITICĂ A ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI”.
La eveniment au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Călin Bibarț, viceprimar al municipiului Arad, arh. Mirela Pachița, șeful Serviciului Județean Arad al Arhivelor Na­ționale, dr. Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural Județean Arad, cadre didactice de la prestigioase universități din țară, studenți, cercetători și reprezentanți ai administrației județene.
În cadrul manifestării au fost lansate importante cărți dintre care aminim: ANALELE ARADULUI, Anul II, Colecția „ASTRA ARĂDEANĂ – 1863”, Editura „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2016;  „Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Argeșului (1688-1703)”, Editura Ordessos, Pitești, 2016, autor: dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics;  „Aron Chorin – o schiță biografică”, ediție bilingvă: româno-engleză, Editura „Vasile Goldiș” University Press și Editura „Hereditas”, Arad, 2016, „O cronologie a cenzurii în România”, Seria comunicare media, Editura Tritonic, București, 2016, coordonator: Marian Petcu; „Contribuții la istoria economică a presei din România”, Seria comunicare media, Editura Tritonic, București, 2016, coordonator: Marian Petcu; „Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeșul de altădată”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, coordonator: Mihai-Octavian Groza.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, ne-a declarat:  „Nu trebuie să uităm nici un moment faptul că Aradul a fost «leagănul» Marii Uniri. Nu-i putem uita pe corifeii acestui măreţ act: Ştefan Cicio-Pop, Aurel Suciu, care alături de Vasile Goldiş, au participat la organizarea Marii Adunări de la Alba Iulia, unde mulţimea imensă prezentă – şi acolo arădenii fiind majoritari – a consfinţit Marea Unire. Aici, la Arad, corifeii noştri au «plămădit» această idee. Apoi, la Alba Iulia au consfinţit actul de la Arad, iar la Bucureşti, Regele Ferdinand a aprobat Unirea provinciilor româneşti. Proiectul lui Vasile Goldiş este unul deosebit pe plan internaţional; după Manifestul de la Oradea către naţiunile şi popoarele lumii, prin care a emers ideile europene de astăzi, dreptul de autodeterminare al fiecărei naţiuni. Prin acest act Vasile Goldiș a fost un vizionar în ceea ce priveşte statele unite europene atunci când a afirmat că «se întrevăd fluturând drapelele Statelor Unite ale Europei». Aceste idei sunt recunoscute astăzi în întreaga lume, iar Vasile Goldiș este primul care le-a lansat în Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia”.
Manifestările organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad au continuat, prin participarea la o serie de manifestări științifice organizate, în străinătate, de Ambasada României de la Budapesta, Consulatul General al României de la Szeged și Consulatul Român de la Gyula.
Joi, 1 Decembrie 2016, conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș” – prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG și prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, prorectori, decani, studenți și doctoranzi au depus coroane de flori la statuia Marelui Corifeu Vasile Goldiş din Piaţa Revoluţiei, unde a avut loc și un Te-Deum, după care s-au depus coroane de flori la mormintele Corifeilor Marii Uniri: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu din Cimitirul Eternitatea și la „Crucea Martirilor” din Parcul „Eminescu”.
Daniel Albu

Recomandările redacției