inscrieriUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are deschise Centre de înscriere pentru admiterea în anul universitar 2013-2014, la toate cele 6 facultăţi şi filiale ale Universităţii. UVVG nu percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat că „oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este generoasă, ea cuprinzând peste 50 de specializări licenţă şi studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală docto­rală în domeniul medicină şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală, care a înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România. Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pregă­teşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză. UVVG are calificativul maxim pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „grad de încredere ridicat”, acordat de ARACIS”.
Facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar  2013-2014
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” acordă, în număr nelimitat, burse studenţilor merituoşi, şcolarizare gratuită, prin Bursele „Vasile Goldiş”, la toate facultăţile, excepţie medicină.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Coto­raci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat: „Absolvenţii de liceu, promoţia 2013, care au obţinut la Bacalaureat media cuprinsă între 9,00 şi 10,00 şi care optează pentru specializările de la forma de învăţământ zi, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu (bursa Vasile Goldiş). Bursa Vasile Goldiş este acordată în număr nelimi­tat. Studenţii înscrişi în anul I de studiu, şefi de promoţie 2013 şi olimpicii care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiade naţionale sau internaţionale, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare pentru anul I de studiu – an universitar 2013-2014. Studenţii care provin din casele de copii sau orfani de ambii părinţi, care nu realizează alte venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 ani, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare precum şi a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.  Studenţii care urmează a doua facultate în cadrul UVVG, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă sau absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de şcolarizare. Studenţii care provin din aceeaşi familie, beneficiază  fiecare de o reducere  de 10 % a taxei de şcolarizare”.
FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR
Beneficiază de facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar  2013/2014: studenţii care achită taxa integrală de şcolarizare la înscrierea în anul I, nivel licenţă. Toţi studenţii pot beneficia, la cerere, de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare sau în 4 rate. UVVG oferă reducere de preţ la cazare şi masă.
Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original; Certificat de naştere (copie legali­zată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă se organizează pe bază de concurs de dosare şi media de la BAC, în două sesiuni, iulie şi septembrie 2013, conform următorului ca­lendar: 9 iunie – 4 august – înscrierea candidaţilor; 5 august – afişarea rezultatelor; sesiunea de toamnă: 6 august – 27 septembrie – înscrierea candidaţilor; 28 septembrie – afişarea rezultatelor. Domeniul Sănătate: 9 iunie – 31 iulie: înscrierea candidaţilor; 2 august – susţinerea testului grilă; 5 august – afişarea rezultatelor.
Oficiul Permanent pentru Informare şi Înscriere de la Rectorat (B-dul Revoluţiei nr.94-96), este deschis de luni până vineri între orele 9,00-18,00; sâmbătă şi duminică între orele 9,00-13,00; telefon 0257/ 280373, cel: 0733/017654, email: admitere@ uvvg.ro; site:www.uvvg.ro.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției