BRUXELLESO delegaţie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad condusă de prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, a participat, recent, la Bruxelles, la cel de-al VI-lea Simpozion Internaţional privind Clasificarea Universităţilor şi Asigurarea Calităţii, organizat de organizaţia Public Policy Exchange (PPE) cu sediul Anglia.
Prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorectorul Universită­ții de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat că, la întâlnire, au fost prezenţi 160 de repre­zentanţi ai universităţilor din toate continentele, din România fiind prezente delegaţii din cadrul Universităţii Bucureşti, Universităţii „Babes-Bolyai”, Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Universitatea de Vasile Goldiş din Arad. „Scopul principal al întâlnirii a fost de a prezenta rezultatele primei runde de evaluări şi iniţierea unei noi etape de evaluare. La prima evaluare s-au înscris 850 de universităţi din 70 de ţări, din care 500 au înregistrat date; au fost evaluate 5.000 de programe de studii pe următoarele arii: fizică, inginerie electrică, inginerie mecanică, business”.
În cadrul simpozionului au fost prezentate aspecte pri­vind clasificarea europeană, bazată pe 31 de indicatori de performanţă; crearea unui instrument care să poată compara instituţii care au aceeaşi misiune, pe aceleaşi domenii, care să permită studenţilor să aleagă cea mai bună opţiune; creşterea performanţei universităţilor, dezvoltarea unor instrumente comune, crearea unui sistem de calificări fle­xibil comun, reducerea gra­niţelor între instituţii, creş­- te­rea vizibilităţii internaţio­nale, formarea de consorţii;
Prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, a subliniat că „prezentările simpozionului au fost axate pe analiza impactului evaluărilor şi clasificării universităţilor, precum şi colectarea datelor în urma primului rezultat al evaluării universităţilor, dar şi rolul studenţilor în evaluarea universităţilor”.
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu

Recomandările redacției