UVVG și Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării organizează, în perioada 19-20.04.2013, Sesiunea Practică de Formare pentru Promotorii și Facilitatorii SUERD în raza polului de dezvoltare regională Arad.
Prin participarea la Sesiunea de Formare, cursanții vor dobândi informații despre cadrul general și perspectivele oferite de SUERD și vor avea posibilitatea să se implice – în calitate de promotor, facilitator, formator – în colective de elaborare și prelucrare de proiecte europene.
Sesiunea de formare se adresează:
l Managerilor publici, funcţionarilor şi experţilor din administraţie, care au lucrat sau doresc să lucreze în proiecte de cooperare;
l Experţilor şi consultanţilor din sectorul public/privat, specializaţi în furnizarea de consultanţă/consiliere în proiecte europene;
l Masteranzilor şi cercetătorilor implicaţi în proiecte de dezvoltare şi inovare cu impact major;
l Întreprinzătorilor şi managerilor din sectorul IMM, care doresc să beneficieze de finanţări pentru proiecte de investiţii, prin Pilonul special SUERD “Creşterea Prosperităţii Economice”;
l Militanţilor şi liderilor din sectorul ONG, în special organizaţii profesionale şi parteneri sociali (sindicate şi patronate).
Pe această cale, Universitatea de Vest “Vasile
Goldiș” din Arad și Catedra Internaţională Onorifica în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – platforma pan-europeană flexibilă de formare alternativă, promovare și lobby pro-dunărean – vă invită să profitați de oportunităţile de formare profesională și de finanțare ulterioară a proiectelor Dvs. publice și în parteneriat public-privat, prin participarea la această manifestare.
Pentru detalii:
Telefon: 0257254540
Fax: 0257254530
email: prorectoratcercetare@yahoo.com
info@houseofeurope.ro

Recomandările redacției