ok (5)Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”  a organizat, marţi, 29.10.2013, în Campusul Universitar „Vasile Goldiş”  workshop-ul „Biodiversitatea şi siguranţa consumatorului: managementul calităţii şi securităţii alimentare”, având ca scop crearea unui forum academic de discuţii şi dezbateri pe teme legate de securitatea alimentară şi protecţia consumatorului.
Workshop-ul a făcut parte din cadrul proiectului cofinanţat din fonduri europene: Burse doctorale de pre­gătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru si­guranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice/POSDRU/CPP107/ DMI1.5/S/77082, implementat de Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, în colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea din Oradea, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în  Învăţământul Superior, Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie \„Cantacuzino”\ Bucuresti,  şi S.C.SIAT S.A.
La eveniment au participat Prof. dr. Aurel Ardelean – Preşedinte Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – Mana­ger proiect din partea UVVG, Cs I.dr. Iudith Ipate – din cadrul Academiei Române – Manager proiect ID 77082, Prof. dr. János Seregi – expert transnațional al proiectului din Kaposvár University (Ungaria), studenţi, masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi.
Dr. Iudith Ipate, Cercetător ştiinţific Grad I, din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice” Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, managerul proiectului, a prezentat rezultatele proiectului condus de Academia Română. „Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, partenerul al doilea, a fost unul dintre cei mai importanţi parteneri, participând cu doctoranzi în formarea interdisciplinară a acestora. Au fost elaborate peste 200 de lucrări ştiinţifice de către cei 45 de doctoranzi din cadrul proiectului, iar la final, aceşti doctoranzi şi-au susţinut lucrările cu succes, atât în Bucureşti, cât şi în Arad. În decursul celor trei ani toți doctoranzii și experții din proiect au participat la definitivarea indicatorilor proiectului, astfel încât pe data de 28 noiembrie 2013, suntem pregătiți să organizăm conferinţa de închidere a proiectului în Bucureşti”.
Prof. dr. János Seregi – Kaposvár University (Ungaria), expert transnaţional în cadrul proiectului, a precizat: „Colaborarea dintre Academia Română şi Universitatea Kaposvár este o noutate, atât pentru cercetătorii din Ungaria, cât şi pentru cei din Europa, datorită interdisciplinarităţii proiectului şi a modului specific de abordare a acestor subiecte. Cred că aceste tipuri de proiecte trebuie să continue prin alte colaborări cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Academia Română”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, manager proiect din partea UVVG, a precizat: „Suntem în perioada finală, când tezele de doctorat sunt deja depuse, sunt recenzate de către referenţi, după care vom depune tezele la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor Ştiinţifice. Este important pentru noi că doctoranzii care s-au pregătit în acest domeniu pe durata acestui stagiu, inclusiv stagii internaţionale, desfăşurate la institute de cercetări de prestigiu din străi­nătate, au finalizat tezele de doctorat cu bune rezultate. Toate tezele prezentate în cadrul proiectului sunt cercetări proprii, ceea ce ne bucură, deoa­rece pot fi publicate în străinătate şi în ţară”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției