Modul de valorificare a activităților agricole a fost reglementat – au anunțat reprezentanții Consiliului Județean.
Consiliul Județean Arad, răspunzând solicitării Ministerului Agriculturii, informează fermierii arădeni, că prin Legea 145/2014 cu modificările și completările ulterioare, a fost reglementat modul de desfășurare a activităților economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse. „Atestatul de producător este documentul ce atestă calitatea de producător agricol și se elibe­- rează cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, organizate la nivel local/ zonal/județean/regional/național, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București. Totodată, legea prevede ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să asigure accesul la informaţia publică prin afişarea pe site-ul oficial a acestor liste”, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean Arad.
(S.S.)

Recomandările redacției