PTF Turnu și Nădlac sunt acum deschise pentru lucrătorii care sunt nevoiți să treacă granița pentru a ajunge la locul de muncă.

Ordonanța Militară nr. 8 a Ministrului Afacerilor Interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19 prevede, la art. 5, următoarele informații ce pot fi de interes direct pentru arădenii care locuiesc sau lucrează în localități din Ungaria situate în apropiere de graniță:

Art.5 – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.

(2) Prin lucrător transfrontalier se înţelege persoana care face dovada că locuieşte şi lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, şi care se reîntoarce la locuinţă cel puţin o dată pe săptămână.

(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condiţiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărşand, Salonta, Borş, Săcuieni, Urziceni şi Petea.

(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la alin.(3) se permite şi intrarea/ieşirea lucrătorilor transfrontalieri cu maşini şi utilaje agricole.

(5) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției