Numărul total de centrale termice vândute la nivel naţional a crescut cu peste 200.000 de bucăţi faţă de anul trecut. Din totalul de 200.000 de centrale vândute, peste 50% din vânzări se datorează înlocuirilor. Înlocuirea centralelor poate avea cauze multiple, printre acestea principale fiind: vechimea centralei, dorinţa proprietarilor de a avea un control mult mai bun asupra cheltuielilor aferente încălzirii sau mai nou conectivitatea inteligentă.

La nivelul judeţului Arad creşterea vânzărilor de centrale termice este de 28,3% faţă de perioada similară a anului trecut.

Odată cu apropierea frigului, una dintre preocupările pe care o au foarte mulţi oameni din mediul rural este cea legată de procurarea de lemn pentru încălzirea pe timpul iernii. Conform Quickshop.ro, care a realizat o cercetare de piaţă cu privire la preţul în judeţul Arad a metrului cub de lemn, a ajuns la nişte concluzii foarte interesante.

La nivelul judeţului Arad, preţul lemnelor a ajuns la suma medie de 200-300 lei metru ster, fără transport. 1 metru ster reprezintă aproximativ 0,65 metri cubi.

Fondul forestier naţional ocupa, la sfârşitul anului 2018, o suprafaţă de 6583065 mii hectare, care reprezenta 27,6 % din suprafaţa ţării. Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2018, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2017, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,3%, datorată în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate. În judeţul Arad, suprafaţa fondului forestier la sfârşitul anului 2018 era de 211734.

La nivelul judeţului Arad, situaţia speciilor este următoarea: numărul hectarelor de rășionase era de 12689, în timp ce, cel al foioaselor era de 194777 hectare.

În anul 2018, s-au recoltat 19462 mii metri cubi (volum brut) de lemn, cu 1146 mii metri cubi mai mult faţă de anul 2017. Pe specii forestiere, răşinoasele reprezintă 36,6% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 33,8%, stejarul 10,5%, diverse specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.) 11,3%, şi diverse specii moi (tei, sălcie, plop etc.) 7,8%.

Prețurile la centralele termice variază, în medie, între 2.000 de lei și pot ajunge până la peste 6.000 de lei, în funcție de marcă și de caracteristici.

Recomandările redacției