O nouă facilitate pentru vârstnici intră în paleta de servicii acordate de Liga Ju­deţeană a Pensionarilor Arad. Vârstnicii îşi vor putea rezolva problemele civile gratuit, prin mediere. Organizaţia care reprezintă interesul pensionarilor a încheiat un protocol de colaborare cu o firmă de mediere.
Pot apela la mediatori vârstnicii care îşi caută dreptatea în probleme de revendicare, locative, executarea unui contract, cei care cer despăgubiri precum şi cei care au dispute în familie. De asemenea, la procedura medierii se poate apela şi în cazul faptelor pedepsite de legea penală în Ro­mânia pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împacarea părţilor înlătură răspunderea penală. „Am încheiat un protocol cu o firmă de mediere, astfel încât, vârstnicii să poată apela cu încredere la această procedură. Pensionarii a căror pensii nu depăşesc 600 de lei vor putea beneficia gratuit de mediere. Pentru cei cu pensii mai mari de 600 de lei se vor face reduceri în procentaj de 30 la sută. Vârstnicii interesaţi pot lua legătura cu noi“, a sus­ţinut Costică Corodescu, preşedintele Ligii Judeţene a Pensionarilor Arad.
Medierea este metoda voluntară, ba­zată pe încrederea că o a treia parte, neutră şi imparţială, va facilita comunicarea şi negocierea între părţi, astfel încât, acestea să ajungă la o soluţie consensuală pentru rezolvarea conflictului dintre ele şi concretizarea rezolvării într-un acord, de re­gulă scris. Medierea presupune şi anumite sarcini de evaluare a situaţiei părţilor, cum ar fi aceea de a le ajuta să analizeze posibilele rezultate şi să se întrebe care sunt punctele tari şi cele slabe ale argumen­telor prezentate de fiecare dintre ele.

Recomandările redacției