Venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.900 de lei, de luna aceasta. Casa Județeană de Pensii anunță noile modificări. Potrivit prevederilor 138 din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25 la sută.
Articolul 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, aşa cum a fost modificat prin OUG nr. 18 din 15 martie 2018, privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. „Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată că începând cu data de 1 aprilie 2018, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.900 lei, iar cuantumul contribuţiei este de 475 lei”, a susținut Mihaela Vasil, directorul Casei Județene de Pensii Arad.

Recomandările redacției