Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se diminuează, pe sold, cu 1,909 miliarde lei (-0,3% din Produsul Intern Brut), iar cheltuielile bugetului de stat pe anul cu suma de 704,7 milioane lei (-0,11% din PIB), potrivit proiectului de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat, publicată de Ministerul Finanţelor Publice /MFP/.

Au fost diminuate încasările din impozit pe profit – 852 milioane lei ( -0,13% din PIB), alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice – 214 milioane lei, taxa pe valoarea adăugată – 786,3 milioane lei (-0,12% din PIB), accize – 460 milioane lei (-0,07% din PIB), sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate – 40 milioane lei.

Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma rectificării bugetare sunt taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi – plus 413 milioane lei (0,06% din PIB), alte impozite şi taxe fiscale – 30 milioane lei.

La reducerea cheltuielilor bugetului de stat a fost avută în vedere şi eliminarea blocajului sumelor reţinute de 10% din bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, la toţi ordonatorii principali de credite.

Cheltuielile de personal cresc cu 61,1 milioane lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 27,2 milioane lei, cheltuielile cu dobânzi se diminuează cu 10,1 milioane lei, subvenţiile se diminuează cu 2,2 milioane lei, transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 13 milioane lei, alte transferuri se diminuează cu 289,1 milioane lei (-0,04% din Produsul Intern Brut).

Cheltuielile cu proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 857,2 milioane lei (-0,13% din Produsul Intern Brut), cheltuielile cu asistenţa socială se diminuează cu 90,6 milioane lei, alte cheltuieli se diminuează cu 28,4 milioane lei, fondurile de rezervă se majorează cu 82 milioane lei, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă cresc cu 234,9 milioane lei, cheltuielile de capital cresc cu 155,9 milioane lei.

 

(AS-autor: Ady Ivaşcu, editor: Nicoleta Gherasi)

 

Recomandările redacției