dentarNumărul total al dentiştilor din Arad este de 141. Dintre aceştia însă 97 nu deţin grad profesional, doar 24 de medici fiind specialişti şi alţi 20 sunt medici primari.
În limita creditului de angajament alocat pentru anul 2014 pentru acest tip de asistenţă medicală de 2.009,0 mii lei, au fost furnizate, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de medicină dentară, un număr de 11.204 de acte terapeutice pentru asiguraţi din care 8.348 de servicii de medicină dentară pentru asiguraţii până în 18 ani şi 2.856 de servicii pentru asiguraţii peste 18 ani.
Valoarea serviciilor de medicină dentară realizate şi decontate furnizorilor de către Casa de Asigurări de Sănătate Arad în primele nouă luni ale anului 2014 a fost de 995,96 mii lei. Creditul bugetar aprobat pentru anul 2014 pentru specialitatea medicină dentară a fost de 1.722,0 mii lei, execuţia bugetară până la data de 30.09.2014 fiind de 706,96 mii lei.
Având în vedere alocarea de către CNAS din bugetul fondului naţional unic de asigurări de să­nătate pe anul 2014 a fondurilor necesare contractării serviciilor de me­dicină dentară pentru anul 2014, în perioada de contractare Casa de Asigurări de Sănătate Arad a încheiat 135 de contracte de furnizare de servicii medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialitate medicină dentară. La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară s-au avut în vedere: suma alocată CAS Arad pentru servicii de medicină dentară de 2.009 mii lei; numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum şi gradul profesional. „Pentru medicul primar, suma stabilită s-a majorat cu 20%, iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă s-a diminuat cu 20%. Pentru medicii din mediul rural suma stabilită s-a majorat cu 50 de procente. În aceste cabinete la 30.09.2014 îşi desfăşurau activitatea 141 de medici de medicina dentară din care 97 de medici fără grad profesional, 24 de medici specialişti şi 20 de medici primari“, susţine dr. Gheorghe Domşa, preşedintele Casei de Aigurări de Sănătate Arad.

Recomandările redacției