Universitatea Aurel Vlaicu a fost vizitată de Liviu Beșleagă, vicepreședintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR). Liviu Beșleagă s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul universității de stat arădene, cei doi discutând despre învăţă­mântul superior din regiunea de Vest a României și despre provo­cările mediului economic pentru sistemul universitar arădean. Po­trivit reprezentanților UAV,  având în vedere că Aradul este un centru economic puternic, cu o zonă industrială  bine dezvoltată cu o mare capacitate de absorţie a forţei de muncă, s-a discutat des­pre o strategie aplicată de corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii locale, despre dezvoltarea parteneriatului dintre agenţii economici şi cele nouă facultăţi din cadrul universității. De menționat că un punct important în cadrul discuţiilor a fost deschiderea UAV spre cursuri de formare, de specializare care să vină în sprijinul comunităţii locale, să ofere şansa de recalificare, să deschidă noi oportunităţi pentru cei deja integraţi pe piaţa muncii. Asta, în con­dițiile în care educaţia permanen­- tă a adulţilor reprezintă una din direcţiile strategice ale UAV, pe care conducerea universității do­rește să o dezvolte. „Expertiza oferită de CNMR în abordarea stra­te­giilor pentru mediul economic este foarte importantă pentru universitatea noastră. Colabo­răm cu CNMR pe mai multe domenii, am colaborat şi în anii anteriori şi cred că rezultatele vor fi benefice nu doar pentru UAV cât şi pentru comunitatea locală”, susține prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul universității de stat arădene.                            (L.Ș.)

Recomandările redacției