Pentru consilierii municipali ai Aradului, ziua de vineri, 14 octombrie 2016, va rămâne „o zi de poveste”, ale cărei peripeţii să le înşiruie nepoţilor şi strănepoţilor. Primul moment al zilei a fost şe­dinţa extraordinară convocată şi anunţată anterior, şedinţă în care, printre altele, era supusă aprobării şi iniţiativa de trecere cu plată, din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad în domeniul public al Municipiului Arad, a bu­nurilor care alcătuiesc infrastructura de transport a energiei ter­- mice. Altfel spus, Primăria urma să cumpere de la CET Hidrocarburi infrastructura respectivă, infrastructură prin care se livrează populaţiei apa caldă menajeră şi agentul termic pentru încălzire. Cum totul trebuie să aibă un schepsis propriu, infrastructura respectivă, cumpărată de primă­rie de la CET Hidrocarburi, urma să fie plătită (firesc), apoi… concesionată… tot către CET Hidrocarburi. Cum necum, cu discuţii şi cu amendamente (câ­teva puncte termice n-au nici carte funciară, deci operaţiunea este ilegală – punct de vedere PSD), problema s-a rezolvat pozitiv şi proiectul de hotărâre „a trecut”. Riscul încă nu trecuse.
Extraordinara urmată de o şedinţă „de îndată”
După şedinţa extraordinară, a urmat o altă şedinţă, neprevăzută, denumită „de îndată” – un tip de şedinţă care se convoacă doar în cazuri de forţă majoră şi în cazuri de urgenţă maximă. Forţa majoră şi maxima urgenţă care justificau această şedinţă era frigul de-afară şi riscul real ca furnizarea de apă caldă menajeră şi de căldură să fie oprită abrupt din cauza riscului iminent de-a se opri fur­nizarea de gaz metan către CET Hidrocarburi – pe motiv de datorii neplătite. Dat fiind că arădenii riscau să facă duş cu apă rece şi să se-ncălzească la calo­rifere-sloi, consilierii au decis prin vot că 5,9 milioane de lei din excedentul bugetar al municipiului se alocă pentru aco­perirea (parţială!!!), a pierderi­lor CET Hi­drocarburi în produc­ţia, transpor­tul, distribuirea şi furnizarea energiei termice pentru populaţie, şi alocarea altor 19.469.040 lei pentru cumpă­rarea bunurilor CET Hidrocarburi care s-a votat în „extraordinară”.
Despre cauzele care provoacă pierderile nu s-a vorbit, despre responsabilităţi nici atât, însă toţi şi-au făcut datoria iar arădenii vor avea căldură (până la următoarea şedinţă „de îndată” în care se va decide modul legal în care vor tremura cei care încă nu s-au debranşat de la sistemul centralizat şi nici nu şi-au montat sisteme proprii de încălzire – de orice tip ar fi, întrucât orice tip de sistem este mai ieftin de­cât sistemul arădean de încăl­zire centrală).
Oricum, consilierii şi viceprimarii şi primarul şi-au făcut datoria. De-acum să aşteptăm campa­- nia electorală „de îndată” (unii muncesc din greu deja în campanie), să vină alegerile tot „de îndată” şi să ne urăm să nu fie o iarnă friguroasă nici „de îndată”, nici ceva mai târzior.

Recomandările redacției