TimoteiÎnaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală la Spitalul Clinic Judeţean Arad. În biserica de lemn din incintă, monument istoric purtând hramul Sfinta Cuvioasă Parascheva, chiriarhul a oficiat  Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, alcătuit din pacienţi şi personal medical, persoane din vecinătatea unităţii spitaliceşti, iar un grup de tineri, conduşi de prof. Paul Krizner au dat răspunsurile liturgice la strană.
În cuvântul de învăţătură, Înalt Preasfinţia Sa a vorbit despre grija tuturor factorilor de răspundere: Biserică, familie, şcoală, societate, faţă de copii şi tineri, precădere având sănătatea trupească şi sufletească, împotriva îmbolnăvirilor de orice fel. ,,Biserica este cea care îngrijeşte ca fiecare fiinţă, indiferent de stare socială, convingere religioasă, apartenenţă sau limbă, să devină locaş al lui Dumnezeuşi nu al amăgirilor de orice fel, care pot deruta  şi pe cei credincioşi; iar în cadrul acesteia fiecare credincios are o datorie faţă de cei mai mici sau mai slabi, pentru a-i ajuta să propăşească în bine. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, omagiaţi în acest an prin hotărâre sinodală, dau exemplu măreţ de  o astfel de lucrare sfântă, prin viaţa şi activitatea lor”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.
La finalul slujbei, Preacucernicul dr. Pavel Vesa, preot la Spitalul Clinic Judeţean Arad a adresat în numele tuturor celor prezenţi mulţumiri pentru pentru grija părintească pe care Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului o arată în mod constant activităţii social- caritative şi de acordare a asistenţei religioase în cea mai reprezentativă uni­tate medicală arădeană.
Biserica de lemn din incinta Spitalului Judeţean Arad, monument istoric, este atestată documentar ca datând din anul 1724, fiind strămutată din parohia Groşeni, protopopiatul Ineu, în anul 2001, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei şi prin osteneala preotului dr. Pavel Vesa, pe cheltuiala vrednicei de pomenire, academician Cornelia Bodea.

Recomandările redacției