Nu mai puțin de 910 de persoane sunt încarcerate în penitenciarele din Arad. Deținuții beneficiază de dreptul la vizită conjugală, însă trebuie să aibă un comportament exemplar pentru a li se acorda această vizită. Din solicitările de vizite intime depuse, 95% au întrunit condițiile și ca urmare au fost aprobate pentru a bene­ficia de acest drept. Camera pentru acordarea vizitei intime are următoarele dotări: un pat matrimonial, două noptiere, o masă, două scaune, un televizor, un frigider, o cafetieră, grup sanitar și cabină de duș. Potrivit unui raport al Penitenciarului Arad, numărul vizitelor intime este de 15 programări pe săptămână.
Condițiile pentru acordarea vizitei conjugale
Pot beneficia de vizită intimă deţinuţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul ju­decăţii; există o relaţie de căsătorie, do­- vedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi; nu au beneficiat de permisiunea de ieşire din penitenciar în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate; nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost ridicată în cazul persoanelor condamnate, iar în cazul persoa­nelor arestate preventiv în cursul judecăţii în ultimele 30 de zile anterioare solicitării; participă activ la activităţi şi programe edu­caţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă.
Periodicitatea şi durata acordării vizitei intime
Persoanele condamnate definitiv, res­pectiv arestate preventiv aflate în cursul judecăţii au dreptul la o vizită intimă o dată la trei luni, cu durata de trei ore, cu respectarea condiţiilor legale. În situaţia în care vizita intimă este determinată de înche­ierea căsătoriei potrivit dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 254/2013, durata acesteia este de 48 de ore. Totodată, persoanele care se căsătoresc beneficiază de o vizită intimă pe lună, în primul an de căsnicie. Vizita se desfăşoară cu acordul directorului penitenciarului, care stabileşte data la care va avea loc vizita, informând în timp util persoana. Vizita intimă se aprobă de directorul penitenciarului, la solicitarea scrisă a persoanei condamnate definitiv, respectiv arestată preventiv aflată în cursul judecăţii.
Cazul studentei criminale
Nu putem să nu menționăm cazul studentei criminale, care s-a căsătorit în pe­nitenciarul din Arad. Studenta la medicină care a fost condamnată după ce a ucis şi tranşat un bărbat împreună cu iubitul ei, s-a căsătorit, ba chiar a şi conceput un copil în penitenciarul din Arad. Carmen Bejan a oficializat relaţia cu un alt deţinut care între timp a fost eliberat.

Recomandările redacției